Detail specializace

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2019/2020

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektonický jazyk

  Práce se zabývá architektonickým jazykem - tvaroslovím. Fenomén bude diskutován z uměleckého, technologického, historiografického, sociologického a psychologického stanoviska, s oporou v aktuální teorii oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 2. Metodologie pro dokumentaci, analýzy , konzervaci a nové využití architektury a míst fy OLIVETTI ve světě

  Typologie a architektura realizací fy OLIVETTI , díla slavných architektů v Evropě a ve světě. Multidisciplinární přístup. Příklady nového využití uvolněných objektů a areálů.

  Školitel: Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.

 3. Nová funkce v historickém objektu – potenciál a limity využití sakrální stavby

  Systematické studium specifik využití historických objektů a jejich souborů ve vazbě na zásady památkové obnovy. Potenciál a limity sledovaných objektů ve fázi hledání vhodné funkce a optimální míry provozní zátěže – Zaměřeno na sakrální objekty

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.

 4. Předpoklady a konsekvence humanitární architektury

  Architekti pracují bez hranic. Mnozí rozšiřují své znalosti a získávají tvůrčí zkušenosti v zemích třetího světa. Jsou zde vystaveni podmínkám, které nejsou kompatibilní s podmínkami jejich domovské země. Jakou roli hrají tito specialisté v rozvojových projektech v zemích třetího světa? Jsou přínosem nebo zbytečným nákladem navíc?

  Školitel: Chybík Josef, prof. Ing., CSc.

 5. Teoretická východiska v české a slovenské architektuře a urbanismu po roce 1989

  Identifikace myšlenkových proudů v architektuře a urbanismu v kontextu České a Slovenské republiky po roce 1989 a následné prozkoumání genealogie,historických kořenů, vazeb a generačně-ideologického rozdilu v generacích architektů v tomto období. Téma je zaměřeno na systematizaci teoretického rámce generace architektů, jenž svou praxí spadají do období po roce 1989.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 6. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami a typologickými schématy v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického stavebního typu nebo regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 7. Změna tvaru ohýbáním jako princip tvorby architektonické kompozice

  Studium prostorových a geometrických principů tvorby architektonické kompozice prostřednictvím metody paperfolding – změnou tvaru ohýbáním rovinných materiálů.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0zimníPovinnýdrzkano
D01Základy vědecké práce cs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýdrzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýdrzkano
D011Základy vědeckého publikovánícs0letníPovinnýdrzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU2Prostorové plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0zimníPovinnýdrzkne