Detail specializace

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2019/2020

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektonický jazyk

  Práce se zabývá architektonickým jazykem - tvaroslovím. Fenomén bude diskutován z uměleckého, technologického, historiografického, sociologického a psychologického stanoviska, s oporou v aktuální teorii oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 2. Metodologie pro dokumentaci, analýzy , konzervaci a nové využití architektury a míst fy OLIVETTI ve světě

  Typologie a architektura realizací fy OLIVETTI , díla slavných architektů v Evropě a ve světě. Multidisciplinární přístup. Příklady nového využití uvolněných objektů a areálů.

  Školitel: Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.

 3. Nová funkce v historickém objektu – potenciál a limity využití sakrální stavby

  Systematické studium specifik využití historických objektů a jejich souborů ve vazbě na zásady památkové obnovy. Potenciál a limity sledovaných objektů ve fázi hledání vhodné funkce a optimální míry provozní zátěže – Zaměřeno na sakrální objekty

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.

 4. Předpoklady a konsekvence humanitární architektury

  Architekti pracují bez hranic. Mnozí rozšiřují své znalosti a získávají tvůrčí zkušenosti v zemích třetího světa. Jsou zde vystaveni podmínkám, které nejsou kompatibilní s podmínkami jejich domovské země. Jakou roli hrají tito specialisté v rozvojových projektech v zemích třetího světa? Jsou přínosem nebo zbytečným nákladem navíc?

  Školitel: Chybík Josef, prof. Ing., CSc.

 5. Teoretická východiska v české a slovenské architektuře a urbanismu po roce 1989

  Identifikace myšlenkových proudů v architektuře a urbanismu v kontextu České a Slovenské republiky po roce 1989 a následné prozkoumání genealogie,historických kořenů, vazeb a generačně-ideologického rozdilu v generacích architektů v tomto období. Téma je zaměřeno na systematizaci teoretického rámce generace architektů, jenž svou praxí spadají do období po roce 1989.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 6. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami a typologickými schématy v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického stavebního typu nebo regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 7. Změna tvaru ohýbáním jako princip tvorby architektonické kompozice

  Studium prostorových a geometrických principů tvorby architektonické kompozice prostřednictvím metody paperfolding – změnou tvaru ohýbáním rovinných materiálů.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzk - 4ne