Detail předmětu

Státní doktorská zkouška

FA-D05Ak. rok: 2019/2020

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student prokáže celkový přehled, znalostí a tvůrčí předpoklady ve studovaném oboru.
S použitím vědeckých metod práce je schopen tvůrčím způsobem řešit zvolené téma.
Složí ústní zkoušku ze širšího vědního základu.
Vypracuje a obhájí písemné pojednání tématu disertační práce.

Prerekvizity

Student musí mít řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí. Jeho odborný zájem má směřovat ke zvolenému tématu disertační práce a musí mít základní přehled o řešené problematice v tuzemsku i v zahraničí. Nezbytnou součástí je i znalost min. jednoho světového jazyka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní doktorská kouška se koná před komisí jmenovanou děkanem fakulty. Součástí zkoušky je reakce studenta na posudek písemného pojednání, které student předkládá . Zkouška trvá nejdélé 2 hodiny a je veřejná. Zkouška je klasifikována prospěl - neprospěl.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prokázat celkový přehled, znalosti a tvůrčí předpoklady ve studovaném oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběh a kontrola studia je dána individuálním studijním plánem, který si student sestaví na začátku studia ve spolupráci se školitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor URBAN , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Státní záv. zk.

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning