detail oboru

Mechatronika

FSIZkratka: M-METAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2020

Profil oboru

Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, s důrazem na osvojení schopnosti týmově spolupracovat a prakticky aplikovat nabyté znalosti při řešení reálných problémů. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RDMDynamika mechatronických systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
REMExperimentální mechanikacs5zimníPovinnýzá,zkano
RKDKinematika a dynamika mechatronických systémůcs5zimníPovinnýklano
RMAMatematika - Vybrané statěcs5zimníPovinnýklano
RPMPočítačové metody mechaniky v dynamicecs5zimníPovinnýzá,zkano
0PPRPrůmyslový projekt (M-IMB, M-MET)cs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
RSZZáklady zpracování signálůcs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
RS13D digitální technologie a CADcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ne
RZESystémová metodologiecs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
RE0Vybrané statě z elektrotechnikycs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VAIAlgoritmy umělé inteligencecs5letníPovinnýzá,zkano
RTEMikroprocesorová technikacs5letníPovinnýzá,zkano
RRMŘízení mechatronických soustavcs6letníPovinnýzá,zkano
RPOSimulace a řízení v reálném časecs4letníPovinnýklano
RVEVýkonová a řídící elektronikacs5letníPovinnýzá,zkano
RBABiomechanika Ics5letníPovinně volitelnýzk1ano
RS2CAD systémycs5letníPovinně volitelnýkl1ne
VPNPočítačové sítěcs5letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
RUITechnické aplikace metod umělé inteligencecs5letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
REAVybrané statě z elektronikycs3letníVolitelný (nepovinný)klano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RESElektrické servopohonycs6zimníPovinnýzá,zkano
RNFFuzzy systémy a neuronové sítěcs7zimníPovinnýzá,zkano
GSESenzorika a prvky umělé inteligencecs6zimníPovinnýzá,zkano
RSOStochastická mechanikacs5zimníPovinnýzá,zkano
RAEAlternativní zdroje energie v mechatronicecs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
RBIBiomechanika IIcs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
0PPRPrůmyslový projekt (M-IMB, M-MET)cs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
RRSRotorové soustavycs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
VE0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs4zimníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RD5Diplomový projekt (M-MET)cs10letníPovinnýano
RD6Seminář k diplomové práci (M-MET)cs5letníPovinnýano
RSDSimulace dynamických systémůcs5letníPovinnýzá,zkano
RQMTepelné procesy v mechatronických soustaváchcs6letníPovinnýzá,zkano
RBMBiomechanika IIIcs5letníPovinně volitelnýkl1ano
RITInterakce těles s tekutinoucs5letníPovinně volitelnýkl1ano
RMFMechatronické systémy v dopravních prostředcíchcs5letníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano