Detail předmětu

Interakce těles s tekutinou

FSI-RITAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na výklad účinků polí různé fyzikální povahy na pohybující se tuhé a pružné těleso. Jedná se např. o účinky kapaliny v kluzných ložiskách a těsnících spárách na dynamiku rotoru. Výklad je doplněn i o účinky jiných polí, např. gravitačního, elektromagnetického na stabilitu pohybu rotoru. Obecně se však jedná o vyšetřování účinků zmíněných polí na kmitající těleso.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o vlivu různých prostředí na dynamiku strojů a zařízení.

Prerekvizity

Základy hydrodynamiky, termomechaniky, dynamiky těles.

Doporučená nebo povinná literatura

Brdička, M.: Mechanika tekutin, , 0
Šob, F.: Hydromechanika, , 0
Bird, R.: Přenosové jevy, , 0
Pivoňka, J.: Tekutinové mechanismy, , 0
Païdoussis, M.P.: Fluid - structure interactions: Slender structures and axial flow. Volume 2, Elsevier Ltd. 2004, ISBN 0-12-544361-7
Axisa, F,; Antunes, J.: Modelling of mechanical systems: Fluid structure interaction. Volume 3, Elsevier Ltd. 2007, ISBN-13:978-0-750-66847-7, ISBN-10:0-7506-6847-4
Brdička,M., Samek, L., Sopko, B.: Mechanika kontinua. Academia, 2000, ISBN 80-200-0772-5

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače s různými silovými poli, působícími na tuhá a pružná tělesa a s jejich vlivy na vlastnosti mechanických soustav. Prohloubit tvůrčí myšlení studentů z hlediska systémového pojetí mechaniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, písemné úlohy na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-MET , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pojem makroskopické částice. Eulerovo a Lagrangeovo pojetí kontinua. Pohybová rovnice makroskopické částice. Zákon o zachování hmotnosti makroskopické částice. Přídavné účinky tekutiny na těleso. Vliv elektromagnetického pole na těleso. Stabilita trubky protékané kapalinou. Stabilita těles obtékaných tekutinou.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Buckinghamův II - teoriím - podobností čísla.Účinek Karmánových vírů na konstrukce.Přídavné hmotnosti různých těles - metodika výpočtů.Stabilita trubky protékané kapalinou, kriteria stability.Tlakové pulzace v potrubí, vliv tuhosti trubice a vnitřního tlumení trubice na amplitudu tlakových pulzací.Aplikace přídavných účinků tekutiny na vertikální čerpadlo.