Detail předmětu

Systémová metodologie

FSI-RZEAk. rok: 2017/2018

Kurz poskytuje přehled základních poznatků z těchto oblastí: teorie systémů, struktury světa techniky, teorie modelování, teorie experimentu, návrhu technických objektů, teorie statistického zpracování dat, teorie mezních stavů, teorie deterministického chaosu, teorie synergetiky. Poskytuje možnost komplexního pohledu na technický život technických objektů.

Výsledky učení předmětu

Znalosti: získání poznatků o strukturách, vlastnostech a chování oborově různých soustavách, především technických., poznatků o přístupech a metodách pro řešení deformačně-napjatostních, stabilitních a spolehlivostních problémů na těchto soustavách, především výpočtovým a experimentálním modelováním v součinnosti se statistickými metodami. Získání základních znalostí o deterministickém chaosu v chování dynamických nelineárních soustav.
Dovednosti: schopnost správně a věcně formulovat problémy na technických soustavách, získání základních informací, co to znamená „umění modelovat“, efektivní využívání různých způsobů modelování při řešení problémů, získání dovednosti dívat se na veškeré procesy v soustavách ve smyslu potenciální možnosti výskytu deterministického a stochastického chaosu.

Prerekvizity

Úvodní předmět pro studium aplikované mechaniky. Požadují se znalosti matematiky a předmětů mechaniky (t.j. statiky, kinematiky, dynamiky a pevnosti a pružnosti) v rozsahu záhladních předmětů I. až III. ročník studia) a doporučuje se znalost základů programování.

Doporučená nebo povinná literatura

Habr, J., Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza, 1986,
Ondráček,E.,Janíček,P.: Výpočtové modely v technické praxi, , 0
Janíček,P.,Ondráček,E.: Řešení problémů modelováním, , 0
Vlček, J.: Metody systémového inženýrství, 1984
Ondráček,E.,Janíček,P.: Výpočtové modely v technické praxi, , 0
Janíček, P.: Ondráček. E.: Řešení problémů modelování, (skriptum), 1995.
Janíček, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, 2006
Wright I.V. Design methods in engineering and product design. McGraw-Hill, 1998 - Počet stran: 285
Dhillon, B. S. Creativity for Engineers. World Scientific Publishing Company, 2006-02-06. 204 p. ISBN: 9812565299.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet: test ze znalostí základních pojmů, vypracování a obhájení semestrálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je osvojení si systémového přístupu k řešení inženýrských problémů s využitím znalostního, výpočtového a experimentálního modelování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je doporučena. Konkrétní podobu plnění těchto požadavků stanovuje učitel v prvním týdnu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-MET , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Revoluce vědy a inženýrství v polovině minulého století. Paradigma holismu v řešení problémů soustav. Zobecněná teorie systému a systémového inženýrství.
2. Vznik a vývoj systémového přístupu. Formování struktury systémové metodologie jako metodologické podpory teorie systému. Systémový přístup (20 atributů systémového přístupu).
3. Systémové myšlení, systémové disciplíny a systémové algoritmy - systémové pojetí. Specifika tvrdých, měkkých a smíšených soustav.
4. Systémová terminologie - vymezení základních systémových pojmů.
5. Pokračování systémové terminologie.
6. Problémová situace, problém, scénář řešení příčinných problémů. Specifika řešení problémů u tvrdých a měkkých soustav.
7. Systémové pojetí experimentu.
8. Systémové pojetí modelování.
9. Systémové pojetí výpočtového modelování (klasické, simulační optimalizační, identifikace objekt, identifikace systémů.
10. Systémové pojetí mezních stavů.
11. Systémové pojetí matematické statistiky.
12. Základy teorie deterministického chaosu.
13. Základy teorie samoorganizace (synergetika v 1. a 2. významu).