Detail oboru

Audio inženýrství

FEKTZkratka: P-AUDAk. rok: 2017/2018

Program: Audio inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.10.2015Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové magisterské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a digitálního zpracování zvukových signálů a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Magisterský obor lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na audio inženýrství nebo multimédia.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku zpracování zvukových signálů či multimédia.
Své teoretické znalosti si student může doplnit studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních audio technologií a znalosti o jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalacích atd. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování, kompresi a přenos až po technickou realizaci audio systémů, od hudební teorie přes studiovou praxi po zvukové a multimediální instalace. Je obeznámen s problematikou prostorové akustiky a ozvučování moderními zvukovými systémy.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi jsou plně kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky a multimédií. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe, ozvučování a technické realizace zvukových systémů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných, souvisejících oblastech.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky a písemné zkoušky z oblasti zvukové techniky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PSP3Praxe v nahrávacím studiu 1cs4zimníPovinnýano
PUM1Umění nových médií - umění a technika 1cs5zimníPovinnýzkano
PVTMVideotechnika a multimédiacs5zimníPovinnýzá,zkano
PFT1Filmová tvorba 1cs4zimníVolitelný oborovýano
PIN1Instrumentace 1cs5zimníVolitelný oborovýklano
PSA1Sluchová analýza 1cs2zimníVolitelný oborovýano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníVolitelný mimooborovýzkano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJA3Angličtina konverzacecs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
PDH3Dějiny hudby 18. a 19. st. 1cs6zimníVolitelný všeobecnýano
PDV1Dějiny vokální hudby 1cs6zimníVolitelný všeobecnýano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkano
PKO1Kreativní osobnost 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
POH1Orchestrální hra 1cs2zimníVolitelný všeobecnýano
PTK1Základy teorie kompozice 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6letníPovinnýzá,zkano
PSP4Praxe v nahrávacím studiu 2cs4letníPovinnýano
PUM2Umění nových médií - umění a technika 2cs5letníPovinnýzkano
PFT2Filmová tvorba 2cs5letníVolitelný oborovýklano
PIN2Instrumentace 2cs5letníVolitelný oborovýklano
MNAVPočítače a jejich periferiecs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
PSA2Sluchová analýza 2cs2letníVolitelný oborovýano
MADPVzájemný převod A/D signálůcs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MMATMaticový a tenzorový početcs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MMIAMikrokontroléry pro pokročilé aplikacecs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MMNMModerní numerické metodycs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný mimooborovýzkano
BSCPSeminář C++cs4letníVolitelný mimooborovýklano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJA3Angličtina konverzacecs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
PDH4Dějiny hudby 18. a 19. st. 2cs7letníVolitelný všeobecnýzkano
PDV2Dějiny vokální hudby 2cs7letníVolitelný všeobecnýzkano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkano
PKO2Kreativní osobnost 2cs4letníVolitelný všeobecnýano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
POH2Orchestrální hra 2cs2letníVolitelný všeobecnýano
PTK2Základy teorie kompozice 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PAZSAkustika a zvukové systémycs6zimníPovinnýzá,zkano
PIE1Interaktivní elektronika v praxi 1cs4zimníPovinnýano
PM2TSemestrální prácecs2zimníPovinnýklano
MCASČíslicové zpracování akustických signálůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
PIN1Instrumentace 1cs5zimníVolitelný oborovýklano
PKM1Kompozice multimediálních děl 1cs4zimníVolitelný oborovýano
MSPRSignálové procesorycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
PZI1Základy interaktivní počítačové hudby 1cs4zimníVolitelný oborovýano
MDTVDigitální televizní a rozhlasové systémycs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPPRPočítačem podporovaná řešení inženýrských problémůcs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníVolitelný mimooborovýzkano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJA3Angličtina konverzacecs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
PDH3Dějiny hudby 18. a 19. st. 1cs6zimníVolitelný všeobecnýano
PDV1Dějiny vokální hudby 1cs6zimníVolitelný všeobecnýano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklano
PKO1Kreativní osobnost 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
POH1Orchestrální hra 1cs2zimníVolitelný všeobecnýano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýano
PTK1Základy teorie kompozice 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PMSTDiplomová prácecs20letníPovinnýano
PIE2Interaktivní elektronika v praxi 2cs5letníPovinnýklano
PXMTOdborná praxecs0letníPovinnýano
PIN2Instrumentace 2cs5letníVolitelný oborovýklano
PKM2Kompozice multimediálních děl 2cs4letníVolitelný oborovýano
PZI2Základy interaktivní počítačové hudby 2cs5letníVolitelný oborovýklano
MZPRZpracování řečics6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MMATMaticový a tenzorový početcs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MMNMModerní numerické metodycs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MGMPModerní počítačová grafikacs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný mimooborovýzkano
BSCPSeminář C++cs4letníVolitelný mimooborovýklano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJA3Angličtina konverzacecs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
PDH4Dějiny hudby 18. a 19. st. 2cs7letníVolitelný všeobecnýzkano
PDV2Dějiny vokální hudby 2cs7letníVolitelný všeobecnýzkano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
PKO2Kreativní osobnost 2cs4letníVolitelný všeobecnýano
MASPObecná angličtina pro středně pokročilécs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
POH2Orchestrální hra 2cs2letníVolitelný všeobecnýano
PTK2Základy teorie kompozice 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkP-AUDano
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklP-AUDano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PXUPUmělecký projektcs5celoročníPovinnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
P-AUD 2 MEFE2, MEFE1