Detail předmětu

Obecná angličtina pro středně pokročilé

FEKT-MASPAk. rok: 2017/2018

Kurz pokrývá učební látku druhé poloviny učebnice International Express Intermediate a dále se opírá o elektronické texty pro tento kurz vytvořené (viz literatura a hodnocení kurzu). Předmět je určen pro studenty, kteří v bakalářském studiu absolvovali pouze XAN3 (první polovinu učebnice International Express Intermediate).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Nárust slovní zásoby studentů.
Prohloubení gramatických znalostí.
Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní).
Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny.
Práce s technickými texty.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Taylor, Liz: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP 2005
Elektronické texty k předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.
Semestrální test.
Závěrečná zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Způsobová slovesa. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
2. Nácvik prezentací. Čtení odborného textu: Outsourcing.
3. Vyjádření budoucího času v angličtině. Ustálená slovní spojení.
4. Přítomný čas průběhový a 'going to' pro vyjádření budoucí události. Komunikace v zaměstnání.
5. Časové věty. Psaní e-mailů.
6. První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
7. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Popis zaměstnání, kariéra.
8. Popis procesů. Správné kladení otázek.
9. Třetí podmínková věta. Snadno zaměnitelná slova.
10. Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
11. Nepřímá řeč. Ustálená slovní spojení.
12. Technický text. Běžné fráze pro různé společenské situace.
13. Semestrální test.

Cíl

Předmět poskytuje studentům znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning