Detail oboru

Mikroelektronika

FEKTZkratka: M1-MELAk. rok: 2017/2018

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Studijní obor Mikroelektronika (MEL) magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra - mikroelektronika se širokým základem v oblasti teorie, návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky. Student se může zaměřit zejména na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku. Student získává i související poznatky z informačních a komunikačních technologií. Absolventi tohoto oboru magisterského studia se uplatní zejména v oblastech návrhu, vývoje a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů, zařízení a systémů, zakázkových integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji s povrchovou montáží. Cílem oboru je rovněž příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické úkoly v obchodní a servisní činnosti u uživatelů nejrůznějších elektronických zařízení. Odbornou výuku v oboru MEL zajišťuje především Ústav mikroelektroniky (UMEL) FEKT VUT v Brně.
Obor MEL magisterského studijního programu lze začít studovat až po absolvování bakalářského studijního programu a s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na elektrotechniku nebo informatiku.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má detailní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje: na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i na poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie, výroby a aplikací integrovaných obvodů, v problematice návrhu, technologie a aplikací elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování signálu. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent má detailní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje: na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i na poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie, výroby a aplikací integrovaných obvodů, v problematice návrhu, technologie a aplikací elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování signálu. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMSIModelování a simulace v mikroelektronicecs6zimníPovinnýzá,zkano
MAPTAplikovaná počítačová technikacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
MMPRMikroelektronické prvky a strukturycs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MMOTMontážní a propojovací technologiecs4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MSVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MVAFVakuová technikacs4zimníVolitelný oborovýzkano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkM-MEL LZS VV Aano
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Aano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-MEL LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-MEL LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-MEL LZS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýM-MEL LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýM-MEL LZS VV Bano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkM-MEL 1r ZLS TN matem.ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníTeoretická nadstavbazkM-MEL 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MAIOAnalogové integrované obvodycs6letníPovinnýzá,zkano
MDISDigitální integrované obvodycs5letníPovinnýzá,zkano
MNENNávrh elektronických přístrojůcs6letníPovinnýzá,zkano
MRSDŘízení a správa datcs4letníVolitelný oborovýzkano
MRTPŘízení technologických procesůcs6letníVolitelný oborovýzkne
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MMKGMarketingcs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MMUMMultimédiacs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPKSPočítačové a komunikační sítěcs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-MEL LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-MEL LZS VV Bano
MFPFFyzika pevné fázecs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
MMEMModelování elektromagnetických polícs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
MNANNanotechnologiecs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
MNDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5letníTeoretická nadstavbazkano
MMNMModerní numerické metodycs5letníTeoretická nadstavbazá,zkM-MEL 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MNAIMetody návrhu analogových integrovaných obvodůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MM2MSemestrální práce 2cs2zimníPovinnýklano
MVSKVýroba součástek a konstrukčních prvkůcs6zimníPovinnýzkano
MIOPIntegrovaná optoelektronikacs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MKTEKonstrukce a technologie elektronických zařízenícs5zimníVolitelný oborovýzkano
MNDOMetody návrhu digitálních integrovaných obvodůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MSAJSpolehlivost a jakostcs5zimníVolitelný oborovýzkano
MTPLTechnologické projektování a logistikacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MTVPTeorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálucs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MCVTCAD v mikrovlnné technicecs7zimníVolitelný mimooborovýklano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýano
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýM-MEL LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkM-MEL LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMSMDiplomová prácecs30letníPovinnýano
MXMMOdborná praxecs0letníPovinnýano
MMTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MOPINové obvodové principy pro návrh integrovaných systémůcs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýM-MEL LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýM-MEL LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýM-MEL LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-MEL LZS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
M-MEL 1r ZLS TN matem. 1 MDRE, MPSO, MMNM
M-MEL LZS VV A 2 MEFE2, MEFE1
M-MEL LZS VV B 2 XCA1, XCA3, XCA5, MFIT, XMAU, XCA2, XCA4, MEME, MESI, MMEN, XPOM, XPOU, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, MPPM, XTPR, MTOC