Detail předmětu

Řízení technologických procesů

FEKT-MRTPAk. rok: 2017/2018

Kurs poskytuje přehled v problematice přístupů k řízení technologických procesů z pohledu plnění technických požadavků na výrobu. Náplň kursu se vztahuje k technickým aspektům plánování, řízení, prokazování i zlepšování jakosti a řešení problémů řízení, optimalizace a zlepšování procesů, které jsou podstatné nejenom pro praxi elektrotechnických průmyslových podniků. Po stránce obsahové je předmět zaměřen zejména na problematiku v této oblasti uplatňovaných metod a nástrojů. Po absolvování předmětu se posluchač bude orientovat v pojmech, postupech a metodách řízení průmyslových procesů.

Výsledky učení předmětu

Znalosti z oblasti optimalizace a řízení procesu, rozvoj prezentačních dovednosti a týmového přístupu k řešení problémů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Novotný, R. Řízení technologických procesů. FEKT VUT v Brně, 2015
Novotný, R. Řízení technologických procesů. FEKT VUT v Brně, 2015.
Novotný, R. Řízení technologických procesů - prezentace. FEKT VUT v Brně, 2015.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů: výborně(90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě(60-69 bodů), uspokojivě(50-59 bodů), nevyhovující(0-49 bodů). Rozdělení bodů podle vyhlášky na začátku kurzu (semestru).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do řízení procesů
Procesní přístup
Metrologie a uplatňování procesů měření
Operativní řízení procesů
Primární metodické postupy v řízení technologických procesů
Statistické metody a rozhodování na základě dat
Variabilita procesu a její zdroje, statistické řízení procesů (SPC).
Hodnocení stability procesu, stroje či technologie
Hodnocení způsobilosti procesu, stroje a technologie
Plánování jakosti
Techniky plánovaného experimentu (DOE)
Six sigma
Ekonomické aspekty řízení procesů a principy lean managementu

Cíl

Rozvoj kompetencí studentů ve vztahu k oblasti studia

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor