Detail předmětu

Technologické projektování a logistika

FEKT-MTPLAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje problematice inovace výrobního procesu, jednotlivým etapám návrhu, modelování výrobních systémů, projektové přípravě výroby, metodice projektového řešení a projektového plánování. Studenti se seznámí s ERP(Enterprice Resource Planning), návrhem procesů, výrobními diagramy, návrhy zařízení. Dalšími pojmy jsou zásobovací logistika,manipulace s materiálem,logistické nástroje a technologie. Velká část je věnována projektování předvýroby a výroby, projektování montáží, metoda ALB (Assembly line balancing).Studie proveditelnosti, včetně ekonomického hodnocení.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Technologické projektování a logistika MTPL je schopen :
-.pracovat plnohodnotně v jakémkoliv projektovém týmu
-.protože je vybaven potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi,
.tak dokáže zpracovat a realizovat projekt výroby, logistiky i dalších potřebných oblastí
souvisejících s elektrotechnickou výrobou
- optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- využívat normu ISO 14 000, EMAS, normy související a jejich využití v podniku
- navrhovat inovace i nová řešení výroby
- vytvářet projekty výroby
- připravovat podrobné podklady potřebné pro realizaci projektu, včetně ekonomického
hodnocení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
Závěrečná zkouška:
seminární práce - max.20b
zkouška - max.80b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Průmysl 4.0 a jeho aspekty. Charakteristika a prostředky elektronické definice výrobku (EPD - Electronic Product Definition), vazby mezi složkami.
2) Nástroje průmyslu 4.0. Struktura výrobku, struktura dat, databáze informací, sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu.
3) Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce, vytváření a spravování struktury výrobku, komunikaci a správu i integraci dat. Řízení datových toků.
4) Projektovéhé řízení, inovace.
5) Nové návrhy výrobního procesu, jednotlivé etapy návrhu.
6) Návrh procesů, výrobní diagramy, návrh zařízení.
7) ERP(Enterprice Resource Planning)
8) Modelování výrobních systémů, projektová příprava výroby.
9) Metodika projektového řešení a projektového plánování.
10) Zásobovací logistika, manipulace s materiálem, logistické nástroje a technologie
11) Projektování předvýroby a výroby.
12) Projektování montáží, metoda ALB (Assembly line balancing).
13) Studie proveditelnosti, včetně ekonomického hodnocení.

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření znalostí potřebných pro projektování elektrotechnických výrob, znalostí logistiky a základů projektového řízení, včetně studie proveditelnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
    obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor