detail oboru

Podnikové finance a obchod

FPZkratka: MGR-PFOAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: Akreditace do: 31.8.2019

Profil oboru

Dvouletý magisterský studijní obor Podnikové finance a obchod je organizován formou prezenčního studia. Základem studia je báze předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Studenti se dále specializují v rámci volitelných předmětů, které umožňují získat hlubší znalosti ve zvolené oblasti. Cílem oboru je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry, s rozhledem podloženým kvalitní znalostí základních teoretických disciplín i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti financí, obchodu, bankovnictví.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve finančních útvarech podniků, na pozicích finančních poradců, v podnikových úsecích obchodu, logistiky, marketingu, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a dalších institucích finančního trhu.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fmPFinanční managementcs5zimníPovinnýzá,zkano
makPMakroekonomie 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
PpomPManagement 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
PmirPMetody investičního rozhodovánícs4zimníPovinnýzá,zkano
AJ1BAnglický jazyk B2 - 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PA1Profesní angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PeoPElektronický obchodcs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
PjoPJakost v obchodním podnikánícs4zimníPovinně volitelnýzá,zk2ano
PopPObchodní podnikánícs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
PosaPOperační a systémová analýzacs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2zimníVolitelnýano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2zimníVolitelnýano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3zimníVolitelnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2zimníVolitelnýano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
banPBankovnictví 2cs4letníPovinnýzá,zkano
PcinPCompetitive Intelligencecs4letníPovinnýzá,zkano
cePCorporate Economicsen4letníPovinnýzkano
mik2PMikroekonomie 2cs5letníPovinnýzá,zkano
AJ2BAnglický jazyk B2 - 2en3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PA2Profesní angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
coPControllingcs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
PmoPMezinárodní obchodcs4letníPovinně volitelnýkl2ano
cpbPObchodování cenných papírů a komoditcs4letníPovinně volitelnýkl2ano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr0letníVolitelnýzá,zkano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it0letníVolitelnýzá,zkano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de0letníVolitelnýklano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de0letníVolitelnýklano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de0letníVolitelnýklano
RpmPPersonální managementcs4letníVolitelnýklano
RpmamPPokročilé metody analýz a modelovánícs4letníVolitelnýklano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru0letníVolitelnýzá,zkano
ssepPSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs4letníVolitelnýklano
smpPStatistické metody v praxics2letníVolitelnýano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es0letníVolitelnýzá,zkano
PvmzPVybrané metody zpravodajské analýzy Competitive Intelligencecs3letníVolitelnýano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
misPManagement informačních systémůcs4zimníPovinnýzá,zkano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs4zimníPovinnýzá,zkano
PspPSemestrální projektcs7zimníPovinnýano
ugebPUnderstanding Global and European Business Environmenten4zimníPovinnýzkano
PmePManažerská ekonomikacs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
muPManažerské účetnictvícs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
rmPRisk managementcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PtojPTrénink obchodního jednánícs3zimníPovinně volitelný1ano
FasPAplikovaná statistikacs4zimníVolitelnýklano
fscmPFinance Services Center Managementen2zimníVolitelnýklano
RipPInovace v podnikucs4zimníVolitelnýklano
RmaPMarketingové aplikacecs4zimníVolitelnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
FpajPPředmět v anglickém jazyceen3zimníVolitelnýzkano
Rpaj1PPředmět v anglickém jazyce 1en3zimníVolitelnýzkano
Rpnj1PPředmět v německém jazyce 1de3zimníVolitelnýzkano
IzmPZnalostní managementcs4zimníVolitelnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PdisPDiplomní seminářcs14letníPovinnýklano
mfPMezinárodní financecs4letníPovinnýzá,zkano
nmPNákladový managementcs4letníPovinnýzá,zkano
PolPObchodní logistikacs4letníPovinnýzá,zkano
PsksPStrategie konkurenčních střetůcs4letníPovinnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano