Detail předmětu

Předmět v anglickém jazyce

FP-FpajPAk. rok: 2017/2018

Předmět je přednášen zahraničním lektorem v anglickém jazyce. Je v předstihu vyhlášen a zvlášť rozvrhován v celkovém rozsahu 12 hodin.

Předmět je zaměřen na finanční a investiční řízení podniku: Capital Budgeting Techniques, Estimation of Alternative Investments,Project Cash Flow,Investment project.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti finančního a investičního řízení podniku v anglickém jazyce. Na základě získaných vědomostí a dovedností studenti by měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z finančního a investičního řízení podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura daná zahraničním lektorem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou. U písemné zkoušky dostane student pět odborných otázek z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti finančního a investičního řízení podniku v anglickém jazyce. Studentovi je po zodpovězení otázek udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS max. 70 bodů.

Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě týmové práce na zadané téma.
Absolvováním týmového projektu získává student 30 bodů.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0
Zkouška je udělena na základě zpracování týmového projektu a písemného testu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je přednášen zahraničním lektorem v anglickém jazyce.

Obsah přednášek:
Capital Budgeting Techniques
Estimation of Alternative Investments
Project Cash Flow
Investment project.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím finančního a investičního řízení podniku v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky je na základě absolvování týmového projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor