Detail předmětu

Zpracování řečových signálů

FIT-ZREAk. rok: 2018/2019

Aplikace počítačového zpracování řeči, číslicové zpracování řečových signálů, tvorba a slyšení řeči, úvod do fonetiky, předzpracování a základní parametry, lineárně-prediktivní model, cepstrum, určování základního tónu hlasu, kódování - časová oblast a vokodéry, rozpoznávání - DTW a HMM, syntéza. Software a knihovny pro zpracování řeči.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Pochopí základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Získají přehled o aplikacích (rozpoznávání, syntéza, kódování) a o praktických stránkách implementace řečových algoritmů. Budou schopni navrhnout jednoduchý systém pro zpracování řeči (detektor řečové aktivity, rozpoznávač několika izolovaných slov), včetně implementace do aplikačních programů.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995, ISBN  80-200-0203-0
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-35154-7

 • Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995, ISBN  80-200-0203-0
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-35154-7 
 • Krčmová, N.: Fonetika a fonologie: zvuková stavba současné češtiny. ISBN 80-210-0137-2. Masarykova univerzita, Brno, 1990
 • Rabiner, L., Juang, B.H.: Fundamentals of Speech Recognition, Signal Processing, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NJ, 1993, ISBN 0-13-015157-2 

Způsob a kritéria hodnocení


 • půlsemestrální test 14b
 • projekt 29b
 • presentace výsledků na poč. cvičeních 6b

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Úvod, aplikace zpracování řeči, relevatní vědní obory,  informační obsah.
  • Číslicové zpracování řečových signálů
  • Tvorba a slyšení řeči, základní pojmy z psychoakustiky, aplikace ve zpracování řeči.
  • Úvod do fonetiky, mezinárodní normy pro označování fonémů.
  • Předzpracování a základní parametry. 
  • Lineárně-prediktivní model, spektrum pomocí lineární predikce. Aplikace LP. 
  • Cepstrální analýza, Mel-frekvenční cepstrum
  • Určování základního tónu hlasu
  • Kódování řeči.
  • Rozpoznávání řeči, dynamické programování DTW, skryté Markovovy modely HMM
  • Syntéza řeči
  • Software a knihovny pro zpracování řeči.

  Osnova numerických cvičení:
  • Paramatrizace, DTW, HMM.
  • Prezentace projektů.

  Osnova počítačových cvičení:
   V laboratořích (kromě poslední) je používán Matlab.
  • Rámce, okna, spektrum, předzpracování.
  • Lineární predikce (LPC).
  • Určování základního tónu.
  • Kódování.
  • Rozpoznávání - Dynamic time Warping (DTW).
  • Rozpoznávání - skryté Markovovy modely (Hidden Markov Model Toolkit - HTK).

Cíl

Seznámit studenty se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Popsat základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Podat přehled aplikací (rozpoznávání, syntéza, kódování) a informovat o praktických stránkách implementace řečových algoritmů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, aplikace zpracování řeči. 
 2. Číslicové zpracování řečových signálů.
 3. Tvorba a řeči a její signálový model.
 4. Předzpracování a základní parametry, cepstrum. 
 5. Lineárně-prediktivní model. 
 6. Určování základního tónu hlasu
 7. Kódování řeči - základy.
 8. Kódování řeči CELP. 
 9. Základy rozpoznávání řeči, DTW. 
 10. Skryté Markovovy modely HMM. 
 11. Systémy pro rozpoznávání řeči s velkým slovníkem (LVCSR). 
 12. Rozpoznávání mluvčího a jazyka. Využití neuronových sítí ve zpracování řeči. 
 13. Syntéza řeči z textu. 

Cvičení odb. zák.

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Paramatrizace, DTW, HMM.

Cvičení na poč.

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  V laboratořích (kromě poslední) je používán Matlab.
 1. Úvod. 
 2. Lineární predikce a vektorové kvantování. 
 3. Určování základního tónu a kódování řeči.
 4. Základy klasifikace. 
 5. Rozpoznávání - Dynamic time Warping (DTW).
 6. Rozpoznávání - skryté Markovovy modely (HTK).

Projekty

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning