Detail oboru

Informační systémy

FITZkratka: MISAk. rok: 2018/2019

Program: Informační technologie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.1.2005Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky. Pozornost je věnována také problematice bezpečnosti informačních systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací či kryptografie nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu internetových aplikací a aplikací v distribuovaném prostředí.

Klíčové výsledky učení

Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru informačních systémů. Studenti poznají teorie, technologie a postupy používané při vývoji informačních systémů a naučí se takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. Prohloubí si znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky.

Profesní profil absolventů s příklady


  • Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách informačních systémů, dovede integrovat technické a programové produkty při vytváření informačních systémů. Orientuje se v technologiích a důležitých standardech používaných při projektování informačních systémů a umí je aplikovat.
  • Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Rozumí principům řízení projektu a je schopen tyto aplikovat při vývoji programových systémů pracujících v prostředí počítačových sítí. Je schopen pracovat jak samostatně tak v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat.
  • Možné uplatnění je v profesích jako projektant informačních nebo obecně programových systémů, systémový integrátor, programátor, správce databázových a informačních systémů, bezpečnostní správce. Absolvent oboru uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem programových systémů a u firem, které informační systémy provozují, například v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MATMatematické struktury v informaticecs5zimníPovinnýzkano
PDBPokročilé databázové systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
TINTeoretická informatikacs5zimníPovinnýzá,zkano
PGRPočítačová grafikacs5zimníVolitelnýzkano
STISeminář teoretické informatikycs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
FLPFunkcionální a logické programovánícs5letníPovinnýzá,zkano
MPRManagement projektůcs5letníPovinnýzá,zkano
PRLParalelní a distribuované algoritmycs5letníPovinnýzá,zkano
POSPokročilé operační systémycs5letníPovinnýzkano
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokolycs5letníPovinnýzkano
PP1Projektová praxe 1cs5letníVolitelnýano
SLOaSložitost (v angličtině)en5letníVolitelnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AISAnalýza a návrh informačních systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
SEPSemestrální projektcs5zimníPovinnýklano
PKSPokročilé komunikační systémycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkano
PDIProstředí distribuovaných aplikacícs5zimníPovinně volitelnýzkano
SRIStrategické řízení informačních systémůcs5zimníPovinně volitelnýzkano
ZZNZískávání znalostí z databázícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkano
POVaPočítačové vidění (v angličtině)en5zimníVolitelnýzkano
PP2Projektová praxe 2cs5zimníVolitelnýklano
ROSaReal-time operační systémy (v angličtině)en5zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DIPDiplomová prácecs13letníPovinnýano
PISPokročilé informační systémycs5letníPovinnýzá,zkano
BZABezpečná zařízenícs5letníPovinně volitelnýzkano
KRYKryptografiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkano
NSBNávrh, správa a bezpečnostcs5letníPovinně volitelnýzá,zkano
PESPetriho sítěcs5letníPovinně volitelnýzkano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BISBezpečnost informačních systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3zimníPovinně volitelnýzá,zkano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3zimníPovinně volitelnýzá,zkano
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCEcs, en3zimníPovinně volitelnýano
BMSBezdrátové a mobilní sítěcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3zimníPovinně volitelnýano
FAVFormální analýza a verifikacecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkano
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javěcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkano
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Windowcs5zimníPovinně volitelnýzkano
SINInteligentní systémycs5zimníPovinně volitelnýzkano
HKOKomunikační dovednostics, en3zimníPovinně volitelnýano
HKAKonflikty a asertivitacs3zimníPovinně volitelnýano
PRMPrávní minimumcs, en3zimníPovinně volitelnýano
HPRPrezentační dovednostics3zimníPovinně volitelnýano
HPOPsychologie osobnostics3zimníPovinně volitelnýano
RETRétorikacs, en3zimníPovinně volitelnýano
HVRVedení a řízení lidícs, en3zimníPovinně volitelnýano
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)en5zimníPovinně volitelnýzkano
ACHArchitektura procesorůcs5zimníVolitelnýzá,zkano
BIOBiometrické systémycs5zimníVolitelnýzá,zkano
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT)cs5zimníVolitelnýklano
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normycs5zimníVolitelnýzkano
GMUGrafické a multimediální procesorycs5zimníVolitelnýzá,zkano
GALGrafové algoritmycs5zimníVolitelnýzkano
HSCHardware/Software Codesigncs5zimníVolitelnýzá,zkano
SENInteligentní senzorycs5zimníVolitelnýzá,zkano
MMOBModelování biologických systémůcs4zimníVolitelnýzá,zkne
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)en5zimníVolitelnýzkano
PCSPokročilé číslicové systémycs5zimníVolitelnýzkano
ROBaRobotika (v angličtině)en5zimníVolitelnýzkano
SMTSeminář matematických strukturcs2zimníVolitelnýano
SFCSoft Computingcs5zimníVolitelnýzá,zkano
THETeorie hercs4zimníVolitelnýzá,zkano
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)en5zimníVolitelnýklano
VINVýtvarná informatikacs5zimníVolitelnýklano
ZPXZahraniční odborná praxeen5zimníVolitelnýano
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)en5zimníVolitelnýzkne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AGSAgentní a multiagentní systémycs5letníPovinně volitelnýzkano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3letníPovinně volitelnýzá,zkano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3letníPovinně volitelnýzá,zkano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3letníPovinně volitelnýne
DJADynamické jazykycs5letníPovinně volitelnýzkano
FIKFilozofie a kulturacs, en3letníPovinně volitelnýano
GISGeografické informační systémycs5letníPovinně volitelnýzá,zkano
WAPInternetové aplikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkano
HKOKomunikační dovednostics, en3letníPovinně volitelnýano
HKAKonflikty a asertivitacs3letníPovinně volitelnýano
MULMultimédiacs5letníPovinně volitelnýzkano
PRMPrávní minimumcs, en3letníPovinně volitelnýano
HPRPrezentační dovednostics3letníPovinně volitelnýano
HPOPsychologie osobnostics3letníPovinně volitelnýano
RETRétorikacs, en3letníPovinně volitelnýano
HVRVedení a řízení lidícs, en3letníPovinně volitelnýano
EVOAplikované evoluční algoritmycs5letníVolitelnýzkano
ARCArchitektura a programování paralelních systémůcs5letníVolitelnýzá,zkano
BIFBioinformatikacs5letníVolitelnýzkano
BINBiologií inspirované počítačecs5letníVolitelnýzkano
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)en5letníVolitelnýzkano
FVSFunkční verifikace číslicových systémůcs5letníVolitelnýzkne
FYOFyzikální optikacs5letníVolitelnýzkano
KKOKódování a komprese datcs5letníVolitelnýzá,zkano
LOGLogikacs5letníVolitelnýzá,zkano
HMRMarketingcs5letníVolitelnýzá,zkano
MMATMaticový a tenzorový početcs5letníVolitelnýzá,zkano
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémůcs5letníVolitelnýzkano
PMAProjektový manažercs5letníVolitelnýklano
SNTSimulační nástroje a technikycs5letníVolitelnýzá,zkano
C2PSítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)cs5letníVolitelnýklne
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE)cs5letníVolitelnýklano
SPPSystémy odolné proti poruchámcs5letníVolitelnýzá,zkano
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)en5letníVolitelnýklano
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)en5letníVolitelnýklano
VYFVýpočetní fotografiecs5letníVolitelnýklano
VGEVýpočetní geometriecs5letníVolitelnýzkano
VNVVysoce náročné výpočtycs5letníVolitelnýzkano
MMZSVyšší metody zpracování signálůcs6letníVolitelnýzá,zkano
ZPXZahraniční odborná praxeen5letníVolitelnýano
ZPOZpracování obrazucs5letníVolitelnýzkano
ZREZpracování řečových signálůcs5letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
Podpůrné technologie IS 1
Pokročilé prvky a technologie IS 2
Formální jazyky, specifikace a verifikace 1
Komunikující a distribuované systémy 1
Pokročilé prvky a technologie IS 2
Komunikující a distribuované systémy 1
Podpůrné technologie IS 1
Formální jazyky, specifikace a verifikace 1
Komunikující a distribuované systémy 1
Podpůrné technologie IS 1
Humanitní předmět 1
Humanitní předmět 1
Komunikující a distribuované systémy 1
Pokročilé prvky a technologie IS 2