Detail předmětu

Pokročilé informační systémy

FIT-PISAk. rok: 2018/2019

Modelování procesů v informačních systémech. Internetová rozhraní informačních systémů. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat.

Výsledky učení předmětu

Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku. Metodologie návrhu a výstavby informačního systému.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Duží, M.: Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 s., ISBN 80-7226-091-X
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979
 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 s., ISBN 80-7226-170-3
 • Kompletní sada elektronických opor.

 • Duží, M.: Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Podmínky zápočtu:
Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Pyramidové schéma OLTP a OLAP, základní modelovací principy, metadata, struktura a kolekce, CDL
  2. Objektový model dat, dědičnost, vztahy, role, jiné OO DB systémy
  3. Objektový databázový systém Caché
  4. Java EE
  5. Java EE pokračování
  6. Demo pro řešení projektu modelování procesů
  7. Pokročilé transakční modely, cesta k workflow
  8. Modely procesů a aktivit workflow
  9. Pokročilá vizualizace - dashboardy, techniky sdělování informace a omezení
  10. Big data, business intelligence - datové sklady, OLAP
  11. OLAP - vícedimenzionální pohled na data, model, zobrazení, implementace, dotazovací jazyky, architektura systémů OLAP demonstrace příkladů icCube
  12. Big data - zpracování Hadoop
  13. Ontologie a sémantický web

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní (viz příklady zadání).
  2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
  3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
  4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
  5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.
  6. Příklady zadání: Nákup a prodej cenných papírů. Přihlašování do kursů. Prodej letenek. Diář. Rezervace místenek ve vlaku. Prodej zájezdů v cestovní kanceláři. Sporožiro s platebními kartami. Sklad. Informační systém výrobního podniku udržující údaje o stavu zásob. Dispečink záchranné služby. Obchodní dům.

Cíl

Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Pyramidové
  schéma OLTP a OLAP, základní modelovací principy, metadata, struktura a
  kolekce, CDL
 2. Objektový model dat, dědičnost,
  vztahy, role, jiné OO DB systémy
 3. Objektový
  databázový systém Caché
 4. Java EE
 5. Java EE
  pokračování
 6. Demo
  pro řešení projektu


  modelování
  procesů
 7. Pokročilé transakční modely, cesta k workflow
 8. Modely procesů a aktivit
  workflow
 9. Pokročilá vizualizace - dashboardy, techniky sdělování informace
  a omezení
 10. Big data,
  business intelligence - datové sklady, OLAP
 11. OLAP -
  vícedimenzionální pohled na data, model, zobrazení, implementace, dotazovací
  jazyky, architektura systémů OLAP demonstrace příkladů icCube
 12. Big data - zpracování Hadoop
 13. Ontologie a sémantický web

Projekty

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě s využitím enterprise technologií

eLearning