Detail předmětu

Kryptografie

FIT-KRYAk. rok: 2018/2019

Úvod do kryptografie, základní kryptografické algoritmy, kryptografie tajným klíčem. Kryptografie veřejným klíčem. Příklady aplikace kryptografie.

Výsledky učení předmětu

Základní teoretické a praktické znalostí v oblasti aplikované kryptografie. Znalost terminologie, znalost základních algoritmů, protokolů a jejich použití.
Studenti pochopí vztah bezpečnosti a funkčnosti informačních systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, available on WWW
 • Nechvatal, J.: PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY, NIST Special Publication 800-2, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, 1991, available on WWW
 • Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997, available on WWW

 • Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997.
 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Podmínky zápočtu:
Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu. Plagiátorství nebo nesamostatná práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Klasická kryptografie.
  • Moderní kryptografie, symetrická a asymetrická kryptografie.
  • Symetrická kryptografie. Vlastnosti, vlastnosti bezpečného algoritmu, délka klíče, útok silou.
  • Příklady symetrických algoritmů, Feistelovy šifry, DES, struktura, činnost, slabiny, režimy činnosti.
  • Typické aplikace symetrické kryptografie.
  • Asymetrická kryptografie, vlastnosti, způsoby použití, poskytované bezpečnostní funkce.
  • Elektronický podpis a jeho vlastnosti, hybridní kryptografie.
  • Příklady asymetrických algoritmů, RSA.
  • DSS (funkce, útoky, efektivnost, optimalizace).
  • ElGamal, klíčovaný haš a MAC a jejich použití a vlastnosti.
  • Typické aplikace asymetrické kryptografie.
  • Správa klíčů v symetrické kryptografii.
  • Správa klíčů v asymetrické kryptografii (certifikáty X.509).

  Osnova laboratorních cvičení:
  • Samostatně řešené projekty

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikované kryptografie, včetně klasické kryptografie a moderní kryptografie tajným a veřejným klíčem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Písemný půlsemestrální test, průběžná kontrola a hodnocení projektů. Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 • Klasická kryptografie.
 • Moderní kryptografie, symetrická a asymetrická kryptografie.
 • Symetrická kryptografie. Vlastnosti, vlastnosti bezpečného algoritmu, délka klíče, útok silou.
 • Příklady symetrických algoritmů, Feistelovy šifry, DES, struktura, činnost, slabiny, režimy činnosti.
 • Typické aplikace symetrické kryptografie.
 • Asymetrická kryptografie, vlastnosti, způsoby použití, poskytované bezpečnostní funkce.
 • Elektronický podpis a jeho vlastnosti, hybridní kryptografie.
 • Příklady asymetrických algoritmů, RSA.
 • DSS (funkce, útoky, efektivnost, optimalizace).
 • ElGamal, klíčovaný haš a MAC a jejich použití a vlastnosti.
 • Typické aplikace asymetrické kryptografie.
 • Správa klíčů v symetrické kryptografii.
 • Správa klíčů v asymetrické kryptografii (certifikáty X.509).

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor