Detail předmětu

Bezpečnost informačních systémů

FIT-BISAk. rok: 2018/2019

Předmět se soustřeďuje na bezpečnostní cíle, bezpečnostní funkce a bezpečnostní mechanismy. Obsahem předmětu je: Úvod do bezpečnosti informačních systémů, základní pojmy bezpečnosti, hrozby, slabá místa, bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů, kritéria CC (Common Criteria), funkce prosazující bezpečnost, bezpečnost přenosu dat, bezpečnost operačních systémů a databází, škodlivé programy, role kryptografie v bezpečnosti.

Výsledky učení předmětu

Základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Znalost terminologie, znalost základních bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů.

Prerekvizity

Nejsou žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, dostupné na WWW

 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0

Způsob a kritéria hodnocení

Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu. Plagiátorství nebo nesamostatná práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Úvod, základní pojmy
  • Hrozby, slabá místa
  • Bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika
  • Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů
  • Kritéria CC (Common Criteria)
  • Funkce prosazující bezpečnost
  • Analýza rizik
  • Bezpečnost přenosu dat
  • Bezpečnost operačních systémů
  • Bezpečnost webových aplikací
  • Bezpečnost databází
  • Aplikace s čipovými kartami
  • Role kryptografie v bezpečnosti

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  1. Řešení problému z oblasti bezpečnostních mechanismů.
  2. Řešení problému z oblasti aplikované kryptografie.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy bezpečnosti informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů
ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 28 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 • Úvod, základní pojmy
 • Hrozby, slabá místa
 • Bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika
 • Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů
 • Kritéria CC (Common Criteria)
 • Funkce prosazující bezpečnost
 • Analýza rizik
 • Bezpečnost přenosu dat
 • Bezpečnost operačních systémů
 • Bezpečnost webových aplikací
 • Bezpečnost databází
 • Aplikace s čipovými kartami
 • Role kryptografie v bezpečnosti

Projekty

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor