Detail předmětu

Biometrické systémy

FIT-BIOAk. rok: 2018/2019

Teoretické základy zpracování signálů, především obrazových a zvukových, pro účely biometrie. Představení základních metod a využití jednotlivých biometrických vlastností. Rozpoznávání jedinců podle statických vlastností - pomocí otisku prstu, geometrie ruky a žil hřbetu ruky, obličeje a jeho termogramu, duhovky, sítnice, hlasu, písma a podpisu. Rozpoznávání pomocí dynamických vlastností - pomocí pohybu rtů, psaní na klávesnici či dynamiky pohybu. Normy v biometrii. Možnosti nasazení biometrie.

Výsledky učení předmětu

Teorie zpracování signálů, funkčnost různých biometrických technologií a jejich význam v bezpečnosti IT, včetně systémů určených pro policejní účely. Znalost metod pro hodnocení biometrických systémů.

Prerekvizity

 • Student by měl být seznámen se základy zpracování jedno a dvourozměrného signálu.
 • Vyžadováno platné školení z Vyhlášky č. 50.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Drahanský, M., Orság, F. a kol.: Biometrie, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6 (k dostání v knihovně FIT)
 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Chetty, G., Yang, J.: Advanced Biometric Technologies, InTech, 2011, p. 394, ISBN 978-953-307-487-0.
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7.
 • Yang, J.: Biometrics, InTech, 2011, p. 278, ISBN 978-953-307-618-8.
 • Yang, J., Nanni, L.: State of the Art in Biometrics, InTech, 2011, p. 326, ISBN 978-953-307-489-4.

 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bhanu, B., Tan, X.: Computational Algorithms for Fingerprint Recognition, Kluwer Academic Publishers, USA, 2004, ISBN 1-4020-7651-7
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Drahanský, M., Orság, F., Doležel, M. a kol.: Biometrie, Brno, CZ, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6
 • Chirillo, J., Blaul, S.: Implementing Biometric Security, Wiley Publishing, 2003, ISBN 0-7645-2502-6
 • Maltoni, D., Maio, D., Jain, A.K., Prabhakar, S.: Handbook of Fingerprint Recognition, Springer, New York, 2003, ISBN 0-387-95431-7
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7
 • Woodward, J.D., Orlans, N.M., Higgins, P.T.: Biometrics - Identity Assurance in the Information Age, McGraw-Hill Osborne Media, 2002, ISBN 007-222227-1

Způsob a kritéria hodnocení

 1. Půlsemestrální písemný test.
 2. Účast na cvičeních.
 3. Projekt.

Podmínky zápočtu:
Nejméně 15 bodů získaných během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod do biometrických systémů
  2. Teorie zpracování zvukových a obrazových informací
  3. Hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů
  4. Rozpoznávání podle otisků prstů a detekce živosti na prstech
  5. Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
  6. Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
  7. Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
  8. Rozpoznávání podle hlasu
  9. Rozpoznávání podle písma a podpisu
  10. Dynamické biometrické vlastnosti
  11. DNA a její využití v biometrii
  12. Biometrické standardy
  13. Biometrické systémy budoucnosti

  Osnova laboratorních cvičení:
  1. Otisky prstů, daktyloskopie, práce se senzory, spoofing, detekce živosti
  2. Sítnice a duhovka oka, 3D model obličeje
  3. Podpis a jeho falšování, 2D a 3D geometrie ruky, rozpoznávání žilního řečiště, termogram obličeje a ruky

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  Přesné zadání bude specifikováno v průběhu semestru. Bude možné vybírat z následujících kategorií:
  • Rozpoznávání podle otisků prstů a detekce živosti
  • Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
  • Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
  • Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
  • Rozpoznávání podle hlasu
  • Rozpoznávání podle písma a podpisu
  • Dynamické biometrické vlastnosti
  • DNA a její využití v biometrii
  • Biometrické normy

Cíl

Seznámit s aktuálními biometrickými technologiemi (otisk prstu, sítnice oka, duhovka oka, DNA atd.) a s jejich využitím v IT a v bezpečnostních systémech. Naučit metody pro hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů, včetně biometrických norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou jsou účast na cvičeních, projekty, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín, po termínu odevzdání není možné obdržet dodatečně body za projekt a laboratorní cvičení. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MBS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úvod do biometrických systémů
 2. Teorie zpracování zvukových a obrazových informací
 3. Hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů
 4. Rozpoznávání podle otisků prstů a detekce živosti na prstech
 5. Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 6. Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 7. Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 8. Rozpoznávání podle hlasu
 9. Rozpoznávání podle písma a podpisu
 10. Dynamické biometrické vlastnosti
 11. DNA a její využití v biometrii
 12. Biometrické standardy
 13. Biometrické systémy budoucnosti

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Otisky prstů, daktyloskopie, práce se senzory, spoofing, detekce živosti
 2. Sítnice a duhovka oka, 3D model obličeje
 3. Podpis a jeho falšování, 2D a 3D geometrie ruky, rozpoznávání žilního řečiště, termogram obličeje a ruky

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přesné zadání bude specifikováno v průběhu semestru. Bude možné vybírat z následujících kategorií:


 • Rozpoznávání podle otisků prstů a detekce živosti
 • Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 • Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 • Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 • Rozpoznávání podle hlasu
 • Rozpoznávání podle písma a podpisu
 • Dynamické biometrické vlastnosti
 • DNA a její využití v biometrii
 • Biometrické normy