Detail předmětu

Angličtina pro Evropu

FIT-AEUAk. rok: 2018/2019

Kurz zaměřený na verbální i
písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci
domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je
pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a
institucionální prostředí Evropské unie a Evropy s přihlédnutím k
euroamerickému kulturnímu kontextu. Předmět proto poskytuje také průřezový
pohled na základní instituce Evropské unie a jejich funkce, prezentuje
angličtinu jako nástroj komunikace a předpoklad pro další vzdělávání i pracovní
uplatnění absolventů domácích univerzit. Základní formy při výuce jsou
interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, diskuse a prezentace
individuálních názorů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku.

student umí popsat instituce Evropské unie a zná zásady jejich fungování
rozumí souvislostem euroamerického kulturního kontextu
vysvětlí a popíše strukturu firmy, její fungování a produkty potenciálnímu obchodnímu partnerovi
vypracuje dokumenty potřebné k žádosti o zaměstnání
je připraven na situace spojené s pracovním pohovorem
reaguje adekvátně při řešení pracovních problémů 
vytvoří základní formální dokumenty
diskutuje o problémech právního prostředí
rozumí kulturním rozdílům
je schopen diskutovat o problémech systémů vzdělávání

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia s vykonanou zkouškou z angličtiny středně pokročilí.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • ÚJAZ/FEKT: Podpůrné texty.

 • Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve výuce (75%),
semestrální test (min. 24, max. 40, jeden řádný termín, jeden opravný termín),
zkouška (min. 30, max. 60).

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Osnova
EU – informace o historii, institucích a fungování EU
Zásady úspěšné prezentace
Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy, jednání s obchodním partnerem
Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
Telefonování, řešení problémů a stížností
Formální (obchodní) korespondence
Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
Školství a vzdělávání
Zdravotní problémy, zdravotní péče a komunikace s lékařem v zahraničí
USA, Kanada, euroamerická kultura

Cíl

Prohloubení slovní zásoby a rozšíření znalosti běžných konverzačních obratů. Rozvoj komunikativních schopností a povědomí o evropském kulturním a ekonomickém prostoru. Zdokonalení techniky práce s písemnými dokumenty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. EU - informace o historii, institucích a fungování EU
  Zásady úspěšné prezentace
  Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy, jednání s obchodním partnerem
  Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
  Telefonování, řešení problémů a stížností
  Formální (obchodní) korespondence
  Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
  Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
  Školství a vzdělávání
  Zdravotní problémy, zdravotní péče a komunikace s lékařem v zahraničí
  USA, Kanada, euroamerická kultura

eLearning