Detail předmětu

Informační systémy ve státní správě

FP-ISSSAk. rok: 2018/2019

Předmět poskytuje přehled o části české legislativy týkající se evidence a zpracování dokumentů ve státní správě a o způsobech a možnostech práce s dokumenty. Důraz je kladen na aktuální problematiku související se zaváděním elektronických dokumentů ve státní správě a problematiku datových schránek a časových razítek.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o problematice zpracování dokumentů ve státní správě a získají znalosti potřebné k pochopení problematiky i elektronických dokumentů a jejich „života“ v systémech státní správy. V rámci výuky se studenti seznámí s programovým prostředím aplikace Ginis® a právním pozadím práce s dokumenty.
Studenti mohou získat certifikát o absolvování kurzu vydaný společností Gordic.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti informatiky.

Doporučená nebo povinná literatura

VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek :
1. Odevzdání a prezentace semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).
2. Aktivní účast na cvičeních a přednáškách

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky evidence dokumentů ve státní správě
2. Životní cyklus dokumentů: registrace, evidence, předání, přidělení, vyřízení, uzavření dokumentu, práce se spisy
3. Povinnost vedení spisové služby: právní normy
4. Archivace dokumentů ve státní správě a její právní úpravy
5. Představení problematiky informačních systémů ve státní správě
6. Seznámení se systémem SSL GINIS
7. Používání elektronických dokumentů
8. Elektronický podpis, časové razítko, konverze dokumentu, datová schránka
9. Legislativa týkající se práce s elektronickými dokumenty
10. Problematika práce s elektronickými dokumenty (možnosti aplikací spisová služba, problémy konverzí, časových razítek, datových schránek, datových nosičů)
11. Národní archivy dokumentů, problémy s elektronizací

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout přehled systému evidence a životním cyklu dokumentů ve státní správě, o právní úpravě nakládání se standardními a elektronickými dokumenty a jejích důsledcích, zejména o problémech s archivací, vyřízením a předáváním dokumentů. Studenti budou seznámeni se souvisejícími pojmy, jako je například datová schránka, časové razítko, elektronický podpis a další.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-UAD , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BAK-MIn bakalářský

  obor BAK-MIn , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
  obor BAK-EP , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
  obor BAK-UAD , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BAK-MIn bakalářský

  obor BAK-MIn , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor