Ing.

Zdeněk Tůma

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OVSVR – odborný asistent

tuma@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; TŮMA, Z.; NOVOTNÝ, L. DEVELOPMENT OF PRODUCTION MACHINES WITH RESPECT TO THE HUMAN FACTORS. Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 2019, roč. XIII, č. 2, s. 49-54. ISSN: 1805-3238.
  Detail

  HOLUB, M.; TŮMA, Z.; KROUPA, J.; KOVÁŘ, J.; BLECHA, P. Case Study of Digitization of the Production Cell. In Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 1. Springer International Publishing, 2019. s. 253-262. ISBN: 978-3-030-31342-5. ISSN: 2195-4356.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOTEK, L.; TŮMA, Z. NĚKTERÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÁSTROJŮ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO PODPORU VÝVOJE VÝROBKU. In SPÔSOBY A POTENCIÁLNE POSTUPY INTEGRÁCIE PROGRESÍVNYCH INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A SOFT - SKILLS DO VÝROBNÝCH PROCESOV. Vedecký recenzovaný zborník. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 24-29. ISBN: 978-80-228-3074-4.
  Detail

  DADO, M.; KOTEK, L.; HNILICA, R.; TŮMA, Z. The Application of Virtual Reality for Hazard Identification Training in the Context of Machinery Safety: A Preliminary Study. Manufacturing TECHNOLOGY, 2018, roč. 18, č. 5, s. 732-736. ISSN: 1213-2489.
  Detail

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; KROUPA, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Verification of HTC Vive deployment capabilities for ergonomic evaluations in virtual reality environments. In Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. 1. London: Taylor and Francis group, 2018. s. 309-313. ISBN: 9781351174657.
  Detail | WWW

  KROUPA, J.; TŮMA, Z.; KOVÁŘ, J.; SINGULE, V. Virtual laboratory for study of construction of machine tools. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. November, s. 2503-2506. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  KROUPA, J.; TŮMOVÁ, E.; TŮMA, Z.; KOVÁŘ, J.; SINGULE, V. Processing and visualization of microclimatic data by virtual reality. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. December, s. 2621-2624. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2017

  KOTEK, L.; JIRKA, L.; TŮMA, Z. Risk based spare part management for machines in decommissioning. In Safety and Reliability. Theory and Applications. London: CRC Press, 2017. s. 161-169. ISBN: 9781138629370.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; KROUPA, J.; TŮMA, Z. Virtuální realita a zobrazování výsledků měření. In VIII. sympozium GREEN WAY 2017. 2017. s. 49-49. ISBN: 978-80-02-02731-7.
  Detail

 • 2016

  KOTEK, L.; ŤAVODOVÁ, M.; JONÁK, M.; KALINCOVÁ, D.; TŮMA, Z.; SUJOVÁ, E. Using Of High Speed Motion Analysis For Compression Test Of Motorcycle Forks Arm. In Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2016. 1. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1303- 6.
  Detail

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. APPLICATION OF VIRTUAL REALITY FOR VERIFICATION OF REAL WORKPLACE STATE. MM Science Journal, 2016, roč. 1, č. 1, s. 1487-1490. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  TŮMA, J.; TŮMA, Z.; SYNEK, M. Verification of prediction method for energy consumption of machine tool feed axes. MM Science Journal, 2016, č. 1, s. 1634-1638. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOTEK, L.; TŮMA, Z.; BLECHA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Risk based workload and staffing level analysis. In Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016. London: CRC Press, 2016. s. 2997-3001. ISBN: 978-1-138-02997-2.
  Detail

 • 2015

  KOTEK, L.; TŮMA, Z.; BLECHA, P.; NĚMCOVÁ, Z.; HABADA, P. Evaluation of human error of response to auditory and visual signals in the virtual reality. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. London: CRC Press, 2015. s. 2997-3001. ISBN: 978-1-138-02879-1.
  Detail

 • 2014

  TŮMA, J.; BLECHA, P.; ZAHÁLKA, J.; TŮMA, Z. Prediction method for electrical energy consumption of the machine tool in the usage stage. In Mechatronics - Mechatronika (ME), 2014 16th International Conference on. Brno: IEEE, 2014. s. 248-253. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail | WWW

  BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o vizualizaci jednoduchých výrobních systémů ( V-14-001). Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

  TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. The Process Simulation Using by Virtual Reality. In Annals of DAAAM International 2013. Procedia Engineering. 24. Zadar: Elsevier, 2014. s. 1015-1020. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o ověření jednotlivých úrovní vizualizační platformy pro podporu IVS v IVR (V-14-087). Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

 • 2013

  TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. The process simulation using by virtual reality. Annals of DAAAM, 2013, roč. 24, č. 1, s. 137-143. ISSN: 2304-1382.
  Detail

  BLECHA, P.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o návrhu úrovní vizualizační platformy pro podporu IVS v IVR (V-13-081). Brno: VUT v Brně, 2013.
  Detail

 • 2012

  BLECHA, P.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o identifikaci požadavků na efektivní práci v prostředí 3D imerzní virtuální reality (V-12-083). Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

 • 2011

  TŮMA, Z.; KNOFLÍČEK, R. Leonardo da Vinci Project Vitralab. MM Průmyslové spektrum, 2011, roč. 21, č. 11, s. 86-87. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  TŮMA, Z.; NOVOTNÝ, T.; KNOFLÍČEK, R. Simulation tools for the Delta robot using Augmented Reality. MM Science Journal, 2011, roč. -, č. 10, s. 216-219. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.