Ing.

Zdeněk Tůma

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OVSVR – odborný asistent

tuma@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 15.07.2004 - 18.06.2007

  Brno
  Fakulta strojního inženýrství (FSI) bakalářský

 • 19.06.2007 - 17.06.2009

  Brno
  Fakulta strojního inženýrství (FSI) magisterský navazující

 • 29.06.2009 - 25.06.2014

  Brno
  Fakulta strojního inženýrství (FSI) doktorský

Pedagogická činnost

6SR-K - Stavba výrobních strojů a robotů

6SR - Stavba výrobních strojů a robotů

GTA - Teorie a stavba výrobních systémů

GVR - Virtuální a rozšířená realita

Vědeckovýzkumná činnost

Imerzní a rozšířená virtuální realita

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.03.2013 - 31.05.2013

  Technická univerzita Chemnitz - Německo

Spolupráce s průmyslem

Prezentace výsledků smluvního výzkumu na veletrzích:

 EMO Hannover (DEU) 2013

 EMO Milano (ITA) 2015

 Metaloobrabotka Moskva (RUS) 2015

 CIMT Peking (CHN) 2015

 Steelfab Sharjah (UAE) 2016

 CCMT Shanghai (CHN) 2016

 Metaloobrabotka Moskva (RUS) 2016

Projekty

2014 - GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs,

2013 - Využití rozšířené virtuální reality - augmented reality v strojírenských aplikacích

2012 - Moderní přítupy v řešení robotických aplikací

2011 - Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, zahájení

2010 - Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů (NMaR]