• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

Hlavní e-mail aubrecht@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2108
Researcher ID C-3482-2008
ORCID ID 0000-0002-1380-4169
Scopus ID 6506232247
Odeslat VUT zprávu

Vzdělání a akademická kvalifikace
01.09.1978 - 30.06.1982 Gymnázium Velké Meziříčí
maturita
01.09.1982 - 30.06.1987 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor: Fyzikální elektronika a optika
01.01.1989 - 31.12.1991 FEI VUT v Brně, Katedra elektrických strojů a přístrojů
Interní aspirantura v oboru Elektrické stroje a přístroje
Doplňující informace:
 • 1987, RNDr., Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor Fyzikální elektronika a optika
 • 1991, CSc.v oboru Elektrické přístroje, VUT Brno
 • 1998, Doc .v oboru Fyzika plazmatu, MU Brno
 • 2004, Prof. v oboru Teoretická elektrotechnika, VUT v Brně
Přehled zaměstnání
01.01.1993 - 31.12.1995 FEI VUT, Ústav elektrických strojů a přístrojů
odborný pracovník - elektrické přístroje
01.01.1996 - 31.12.1998 FEI VUT, Ústav elektrických strojů a přístrojů
odborný asistent - elektrické přístroje
01.01.1999 - 31.05.2004 Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
docent
01.01.1999 - 31.12.2003 Centrum mechatroniky při Ústavu termomechaniky AV ČR
výzkumný pracovník
01.06.2004 - ... Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
profesor
01.05.2010 - ... Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)
Ředitel centra
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů Počítače a programování 1, Fyzika a diagnostika plazmatu. 
 • Školitel 6 doktorandů s úspěšně obhájenou doktorskou prací (Hanáček, Štefka, Barák, Dohnal, Urban, Deeb)
  (stav ke konci roku 2014).  
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti diagnostiky a matematického modelování termického plazmatu.
 • Počítačové modelování dynamiky plazmatu v zařízeních s elektrickým obloukem (výkonové vypínače, plazmatrony).
 • Teoretické výpočty radiačního transportu energie v termickém plazmatu.
Akademické stáže v zahraničí
10.01.1992 - 30.03.1992 Liverpool University, United Kingdom
Radiative Heat Transfer Calculation
09.06.1992 - 15.12.1992 CSIRO, Sydney, Australia
Radiative Heat Transfer Calculation
Univerzitní aktivity
 • 1.2.2006 - 31.1.2010 - člen Vědecké rady VUT v Brně
 • 1.2.2006 - ... proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium
 • 1.2.2006 - ... člen Vědecké rady FEKT VUT v Brně
 • 1.2.2012 - ... statutární zástupce děkanky
Mimouniverzitní aktivity

Předseda organizačního výboru mezinárodní konference „Physics of Switching Arc (FSO)“

Projekty
 • 2015 - 2017: Hlavní řešitel projektu GA ČR 15-14829S "Studium termodynamických a elektromagnetických procesů ve spínacích přístrojích nízkého napětí".
 • 2014 - 2018: Hlavní řešitel projektu NPU LO1210 "Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (ENPUR)".
 • 2015: Hlavní řešitel projektu CZ.1.05/2.1.00/19.0398 "Rozvoj výzkumných kapacit centra CVVOZE (CVVOZE+)"
 • 2010 - 2013: Hlavní řešitel projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0014 "Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie"


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.