• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

Hlavní e-mail aubrecht@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2108
Researcher ID C-3482-2008
ORCID ID 0000-0002-1380-4169
Scopus ID 6506232247
Odeslat VUT zprávu

Konzultační hodiny
úterý, 10:00 - 11:00,
čtvrtek, 10:00 - 11:00,
Garantované předměty
MFPL Fyzika a diagnostika plazmatu FEKT, UVEE , Česky, zimní
BPC1S Počítače a programování 1 FEKT, UVEE , Česky, zimní
KPC1S Počítače a programování 1 FEKT, UVEE , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Vyučované předměty
MFPL Fyzika a diagnostika plazmatu
Přednáška, Cvičení na poč., Laboratorní cvičení
FEKT, UVEE , Česky, zimní
BPC1S Počítače a programování 1
Přednáška
FEKT, UVEE , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Absolventi doktorského studia
Ing. Ferdinand Urban, Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Termodynamické poměry ve zhášedle výkonového vypínače NN
Ing. Jaroslav Štefka (1999)
téma dizertační práce: Počítačová vizualizace a animace elektrického oblouku ve zhášecí komoře vn vypínače
Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (2004)
téma dizertační práce: Vliv magnetického pole na plazma elektrického oblouku
Ing. Ramia Deeb, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Ventilace a chlazení servomotoru s permanentními magnety
Ing. Josef Barák (2002)
téma dizertační práce: Záření plazmatu elektrického oblouku
* Studenti FEKT od roku 2001 
Studenti doktorského studia
Ing. David Šimek
téma dizertační práce: Vzájemné působení konstrukčních materiálů a spínacího oblouku ve výkonových spínacích přístrojích nízkého napětí
Ing. Lukáš Dostál
téma dizertační práce: Využití moderních numerických metod při návrhu spínacích přístrojů


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.