prof. RNDr.

Vladimír Aubrecht

CSc.

FEKT, UVEE – profesor

+420 54114 6332, +420 54114 6715
aubrecht@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 10:00 - 11:00,
čtvrtek, 10:00 - 11:00, T12/SA 4.07 (Technická 12, Brno 61600)

Garantované programy

EKT-PPAElectrical Engineering and Communication
prezenční studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FEKT,
EKT-PPElektrotechnika a komunikační technologie
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FEKT,
EKT-PKAElectrical Engineering and Communication
kombinované studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FEKT,
EKT-PKElektrotechnika a komunikační technologie
kombinované studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FEKT,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Garantované předměty

MFPLFyzika a diagnostika plazmatu
Česky, zimní, FEKT, UVEE
BPC1SPočítače a programování 1
Česky, zimní, FEKT, UVEE
KPC1SPočítače a programování 1
Česky, zimní, FEKT, UVEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Vyučované předměty

MFPLFyzika a diagnostika plazmatu
Laboratorní cvičení, Přednáška, Cvičení na poč., Česky, zimní, FEKT, UVEE
BPC1SPočítače a programování 1
Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UVEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Absolventi doktorského studia

Ing. Ferdinand Urban, Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Termodynamické poměry ve zhášedle výkonového vypínače NN

Ing. Jaroslav Štefka (1999)
téma dizertační práce: Počítačová vizualizace a animace elektrického oblouku ve zhášecí komoře vn vypínače

Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (2004)
téma dizertační práce: Vliv magnetického pole na plazma elektrického oblouku

Ing. Ramia Deeb, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Ventilace a chlazení servomotoru s permanentními magnety

Ing. Josef Barák (2002)
téma dizertační práce: Záření plazmatu elektrického oblouku

* Studenti FEKT od roku 2001

Studenti doktorského studia

Ing. Lukáš Dostál
téma dizertační práce: Využití moderních numerických metod při návrhu spínacích přístrojů