prof. RNDr.

Vladimír Aubrecht

CSc.

FEKT – děkan

+420 54114 6332, +420 54114 6715
aubrecht@feec.vutbr.cz
2108/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 10:00 - 11:00,
čtvrtek, 10:00 - 11:00, T12/SA 4.07 (Technická 12, Brno 61600)

Garantované předměty

MFPLFyzika a diagnostika plazmatu
Česky, zimní, FEKT, UVEE
BPC1SPočítače a programování 1
Česky, zimní, FEKT, UVEE
KPC1SPočítače a programování 1
Česky, zimní, FEKT, UVEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Vyučované předměty

MFPLFyzika a diagnostika plazmatu
Přednáška, Cvičení na poč., Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UVEE
BPC1SPočítače a programování 1
Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UVEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Absolventi doktorského studia

Ing. Ferdinand Urban, Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Termodynamické poměry ve zhášedle výkonového vypínače NN

Ing. Jaroslav Štefka (1999)
téma dizertační práce: Počítačová vizualizace a animace elektrického oblouku ve zhášecí komoře vn vypínače

Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (2004)
téma dizertační práce: Vliv magnetického pole na plazma elektrického oblouku

Ing. Ramia Deeb, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Ventilace a chlazení servomotoru s permanentními magnety

Ing. Josef Barák (2002)
téma dizertační práce: Záření plazmatu elektrického oblouku

* Studenti FEKT od roku 2001

Studenti doktorského studia

Ing. Lukáš Dostál
téma dizertační práce: Využití moderních numerických metod při návrhu spínacích přístrojů