doc. Ing.

Vítězslav Novák

Ph.D.

FEKT, UETE – docent

+420 54114 6121
novakv@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 10:00 - 11:00, T10/N 4.22 (Technická 10, Brno 61600)

Garantované předměty

MPNSPočítačové návrhové systémy
Česky, zimní, FEKT, UETE
LPNSPočítačové návrhové systémy
Česky, zimní, FEKT, UETE
MSVMStruktura a vlastnosti materiálů
Česky, zimní, FEKT, UETE
LSVMStruktura a vlastnosti materiálů
Česky, zimní, FEKT, UETE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Vyučované předměty

LAZEAlternativní zdroje energie
Přednáška, Laboratorní cvičení, Česky, letní, FEKT, UETE
MAZEAlternativní zdroje energie
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, letní, FEKT, UETE
BNSPNávrhové systémy plošných spojů
Cvičení na poč., Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UETE
KNSPNávrhové systémy plošných spojů
Cvičení na poč., Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UETE
LPNSPočítačové návrhové systémy
Cvičení na poč., Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UETE
MPNSPočítačové návrhové systémy
Přednáška, Cvičení na poč., Česky, zimní, FEKT, UETE
MSVMStruktura a vlastnosti materiálů
Cvičení odb. zák., Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UETE
LSVMStruktura a vlastnosti materiálů
Přednáška, Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UETE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Absolventi doktorského studia

Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (2014)
téma dizertační práce: Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni-Zn

* Studenti FEKT od roku 2001

Studenti doktorského studia

Ing. David Pléha
téma dizertační práce: Nanovlákenné membrány pro lithno-iontové akumulátory

Ing. Tomáš Dvořák
téma dizertační práce: Solární články na bázi perovskitů