• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.

doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.

Hlavní e-mail novakv@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2359
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Redox Flow Batteries as the Means for Energy Storage. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 13, č. N/ A, s. 435-441. ISSN: 2352-152X.
Detail
VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; STRACHALA, D. MĚŘENÍ FOTOELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH CLÁNKU. In Zborník medzinárodnej kenferencie RESpect 2017. 2017. s. 130-133. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
Detail | WWW
NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Palivové články. Electro, 2017, roč. 2017, č. 8- 9, s. 54-59. ISSN: 1210-0889.
Detail | WWW
 
2016
VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. PRŮTOKOVÉ ČLÁNKY JAKO ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 90-93. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
Detail
VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V. Using of Finite Elements Modeling Computer Simulation in Impedance Prediction and Data, Evaluation. ECS Meeting Abstracts. ISSN 2151- 20141. Pennignton: The Electrochemical Society, 2016.
Detail | WWW
VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Průtokové redoxní baterie (Redox Flow Battery). Electro, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 6-10. ISSN: 1210-0889.
Detail
 
2015
CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and, Electrochemical Impedance Spectroscopy. In 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 99-101. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
Detail
VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Voltammetric and Impedance Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid. ECS Meeting Abstracts. MA2015-01 May 24-28, 2015. 2015.
Detail | WWW
VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V.; HAŇKA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Transactions, 2015, roč. 69, č. 41, s. 11-17. ISSN: 1938- 5862.
Detail | WWW
VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and Electrochemical Impedance Spectroscopy. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. s. 13-20. ISSN: 1938- 5862.
Detail | WWW
VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; HAŇKA, J.; NOVÁK, V.; MAXA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Meeting Abstracts, 228th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
Detail | WWW
 
2014
ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. Comparism of Membranes Based on PVA with Commercial Produced Membranes. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. ECS, 2014. s. 73-80. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 5862.
Detail
CHLADIL, L.; ČUDEK, P.; NOVÁK, V. Pulse Deposition of Zinc in Alkaline Electrolytes for Ni- Zn Secondary Batteries. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15 th ABAF. 2014. s. 173-176. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
Detail
CHLADIL, L.; NOVÁK, V. Improvement of Cyclability of Ni(OH) 2 in the Presence of Zincate Ions. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2014. s. 177-180. ISBN: 978-1-56677-988- 3. ISSN: 1938-5862.
Detail
DVOŘÁK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Effect of Different Type of Cobalt Addition on the Cyclability of Ni(OH) 2 in the Presence of Zincate Ions. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. st. Pennington, USA: ECS, 2014. s. 225-230. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 5862.
Detail
CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P.; ČUDEK, P.; NOVÁK, V. Pulse Deposition of Zinc in Alkaline Electrolytes for Ni- Zn Secondary Batteries. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. st, Pennington, USA: ECS, 2014. s. 217-223. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 5862.
Detail
NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Dynamic Collection of Electrochemical Impedance Data During a Voltammetric Sweep. Book of Abstracts - CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 239-239. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
Detail
NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J. New Electrochemistry for New Materials at CEITEC. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transaction. 63. Pennington, NJ: The Electrochemical Society, 2014. s. 307-313. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 6737.
Detail | WWW
 
2013
TICHÝ, J.; ŠUBARDA, J.; KUNOVJÁNEK, M.; NOVÁK, V. UŽITÍ MEMBRÁN NA BÁZI PVA SPOLU S NEPLATINOVÝM KATALYZÁTOREM NA BÁZI MnOx. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: 2013. s. 13-16. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
Detail
ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 95-97. ISSN: 0375- 8842.
Detail
BENČIK, O.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M.; ŠUBARDA, J.; CHLADIL, L.; NOVÁK, V. Alkaline Membranes Based on Poly(vinylalcohol) for PEM Fuel Cells. ECS Transactions, 2013, roč. 58, č. 1, s. 1211-1216. ISSN: 1938- 5862.
Detail
 
2012
ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Measuring Properties Of Manganese Oxides Using By Electrochemical Quartz Crystal Microbalance Technique. ECS Transactions, 2012, roč. 40, č. 1, s. 241-246. ISSN: 1938- 5862.
Detail
ŠUBARDA, J.; MUSIL, M.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M. PVA Membranes For The PEM Fuel Cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. s. 110-115. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
Detail
ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM). Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 12, s. 12- 1 (12-4 s.)ISSN: 1213- 1539.
Detail
 
2011
ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 75-78. ISBN: 978-80-02-02323- 4.
Detail
PLÉHA, D.; NOVÁK, V. Měření vlastností oxidů manganu metodou EQCM. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Býkovice: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 103-106. ISBN: 978-80-02-02243- 5.
Detail
SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J. Preparation and Properties of Manganese Dioxide Studied by QCM. ECS Transactions, 2011, roč. 32, č. 1, s. 121-127. ISSN: 1938- 5862.
Detail
ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah. In Elektrotechnika a informatika 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 139-142. ISBN: 978-80-261-0016- 4.
Detail
ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. MEASURING PROPERTIES OF MANGANESE OXIDES BY ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE METHOD. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 53-57. ISBN: 978-80-214-4357- 0.
Detail
 
2010
NOVÁK, V. Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 6617-6621. ISSN: 1801- 4399.
Detail | WWW
CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; BARATH, P. New type of carbon materials for catalytic layer of MEA structures for PEM fuel cells. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrotechnology, 2010. s. 103-106. ISBN: 978-80-214-4148- 4.
Detail
ŠPIČÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ZATLOUKAL, M.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J.; JIRÁK, T. Preparation and properties of manganese dioxide studied by QCM. Journal of Solid State Electrochemistry, 2010, roč. 14, č. 12, s. 2139-2144. ISSN: 1432- 8488.
Detail
PLÉHA, D.; NOVÁK, V. Study of magnese oxides properties by the EQCM method. In 11th ABAF - Advanced Bateries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 113-116. ISBN: 978-80-214-4148- 4.
Detail
 
2009
ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J. Sledovaní vlastností MnOx pomocí EQCM. Jubilejní 30. nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 118-121. ISBN: 978-80-02-02164- 3.
Detail
NOVÁK, V. Katalyzátory pro palivové články na bázi MnOx. 2009. s. 1-72.
Detail
NOVÁK, V. Katalyzátory na bázi MnOx pro palivové články. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2009, roč. 2009, č. 293, s. 1-30. ISSN: 1213- 418X.
Detail
VANÝSEK, P., NOVÁK, V. Liquid/liquid Electrochemistry in Electroanalysis: Fundamentals Revisited. 2009. s. 1519-1519.
Detail
NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; ŠPIČÁK, P.; BARATH, P.; VONDRÁK, J. Preparation and properties of manganese dioxode studied by EQCM. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 83-85. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
Detail
NOVÁK, V. Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti. JUBILEJNÍ 30. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2009. s. 103-107. ISBN: 978-80-02-02164- 3.
Detail
TICHÝ, J.; NOVÁK, V.; BARATH, P. CONDUCTIVITY OF CARBON MATERIALS FOR ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 192-194. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
Detail
KAZDA, T.; NOVÁK, V.; BARATH, P. THE DEVELOPMENT OF ELECTRODE MATERIALS FOR PEM FUEL CELL. 10th ABAF Brno 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 195-198. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
Detail
VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Liquid/liquid Electrochemistry in Electroanalysis: Fundamentals Revisited. ECS Transactions, 2009, roč. 2009 (19), č. 6, s. 55-63. ISSN: 1938- 5862.
Detail
 
2008
VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V.; KREJZA, O. A study of PMMA based gel electrolytes containing Na+ ions by nuclear magnetic resonance. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 66-70. ISBN: 978-80-214-3659- 6.
Detail
VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V. Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 76-79. ISBN: 978-80-214-3659- 6.
Detail
 
2007
NOVÁK, V. Průběžná zpráva k projektu KJB208130604 za rok 2006: Výzkum pohyblivosti a vodivosti iontu v gelových elektrolytech metodou nukleární magnetické rezonance. 2007.
Detail
VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Brno: FEKT, 2007. s. 1-67.
Detail
BARATH, P.; NOVÁK, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Anionic Ionex Membranes. In Meeting abstract. Chicago, Illinois, USA: The Electrochemical Society, 2007. s. 283-285.
Detail
VOGNAR, J.; BRUDNÁ, S.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Kinetické vlastnosti kladné elektrody tvořené MnO2 katalyzátory s různými dopanty. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Ceska elektrotechnicka spolecnost, 2007. s. 80-81. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
Detail
VOGNAR, J.; NOVÁK, V. Kinetic properties of MnO2 based positive electrode with different dopants. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno Univerzity of technology, 2007. s. 146-149. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
Detail
BRUDNÁ, S.; KAZELLE, J.; BARATH, P.; NOVÁK, V.; VOGNAR, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Catalysts for positive electrode of fuel cell. In 8th ABA Brno 2007. 2007. s. 142-145. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
Detail
BAČA, P.; NOVÁK, V. Navrhove_systemy_plosnych_spoju_S+ P. elektronické skripta Navrhove_systemy_plosnych_spoju_S+ P. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-116.
Detail
NOVÁK, V.; BAČA, P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Brno: 2007.
Detail
BARATH, P.; BRUDNÁ, S.; NOVÁK, V.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZELLE, J.; KLIMENT, J. Materials for Positive Electrodes of Fuel Cells. In Meeting abstract. Chicago, Illinois, USA: The Electrochemical Society, 2007. s. 166-167.
Detail
 
2006
Peter Barath, Vítězslav Novák, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák. ION EXCHANGE MEMBRANES. In 6. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita roku 2006, 2006. s. 18 ( s.)ISBN: 80-210-3943- 4.
Detail
BARATH, P., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., KAZELLE, J.,KLIMENT, J. Ion exchange membranes. In Extended abstract of the sixth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-2-553-01-398- 0.
Detail
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., BARATH, P., NOVÁK, V., KLIMENT, J. Anionic Ionex Membranes. In Extended abstract of the sixth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-2-553-01-398- 0.
Detail
BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Bipolar membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. s. 84 ( s.)ISBN: 80-214-3181- 4.
Detail
BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Alkaline Ionex Membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. s. 93 ( s.)ISBN: 80-214-3181- 4.
Detail
Barath P., Novák V., Sedlaříková M., Vondrák J., Roche I. Elektrodové procesy(HOR) v alkalickém médiu H2- O2 palivových článků. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. Brno: Ceská elektrotechnická společnost, 2006. s. 80 ( s.)ISBN: 80-02-01842- 7.
Detail
P. Barath, V. Novák, M. Sedlarikova,J. Vondrak. Elektrodové procesy (HOR) a alkalickém mediu H2-O2 palivového článku. In Eliminační metody I. Eliminační metody I. Brno: Masarykova univerzita roku 2006, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7157-986- 6.
Detail
Kliment J., Vondrák J., Velická J., Sedlaříková M., Novák v., Barath P. Optimalizace soustavy solární baterie- elektrolyzér na výrobu H2 a O2. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2006. Brno: Ceská elektrotechnická společnost, 2006. s. 63 ( s.)ISBN: 80-02-01842- 7.
Detail
Novák V., Bača P. Počítačové návrhové systémy. 2006. s. 1 ( s.)
Detail
VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie. Brno: FEKT, 2006. s. 1 ( s.)
Detail
 
2005
Bílek, J., Dokoupil, A., Vognar, J., Vondrák, J., Novák, V. Catalysts for Fuel Cells. In 6th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2005. s. 105 ( s.)ISBN: 80-214-2944- 5.
Detail
Peter Barath, Vítězslav Novák, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák, Luděk Janík. Nanotrubice. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2005. Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 34 ( s.)ISBN: 80-02-01761- 7.
Detail
P.Barath,L.Janík,M.Sedlaříková,J.Vondrák,V.Novák,J. Reiter. Alkaline ion exchanging membranes in power sources. In 6th ABA , Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrotechnology, 2005. s. 108 ( s.)ISBN: 80-214-2944- 5.
Detail
VONDRÁK, J.; KLÁPŠTĚ, B.; VELICKÁ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; REITER, J. Carbon/manganese oxide based fuel cell electrocatalyst using 'Flywheel' principle. New Materials for Electrochemical Systems, 2005, roč. 8, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1480- 2422.
Detail
Novák V., Špinka J. Návrh a konstrukce elektrotechnických zařízení. 2005. s. 1 ( s.)
Detail
 
2004
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J., NOVÁK, V., NEČESAL, P. Carbon and/ or graphite anodes for gel polymer batteries. In International Meeting on Lithium Batteries. Nara, Japonsko: The Electrochemical Society, Inc., 2004. s. 234 ( s.)ISBN: 1-56677-415- 2.
Detail
 
2003
VONDRÁK, J., REITER, J., VELICKÁ, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Thermodynamics and digital simulation of intercalation processes. Journal of Solid State Electrochemistry, 2003, roč. 7, č. 6, s. 361-367. ISSN: 1432- 8488.
Detail
VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; KLÁPŠTĚ, B.; NOVÁK, V.; REITER, J. Gel polymer electrolytes based on PMMA. III. PMMA gels containing cadmium. Electrochimica Acta, 2003, roč. 48, č. 8, s. 1001-1004. ISSN: 0013- 4686.
Detail
NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Bifunctional electrode for fuel cells. In 4th ABA - Advanced Batteries and Accumulators Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2003. s. 75 ( s.)ISBN: 80-214-2298- X.
Detail
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KLÁPŠTĚ, B., NOVÁK, V. Carbon Electrodes in Contact with PMMA Based Gel Polymers. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. s. 384 ( s.)ISBN: 2-9805021-6- 2.
Detail
VONDRÁK, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Carbon/Manganese Oxide Based Fuel Cell Electrocatalyst Using "Flywheel" Principle. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. s. 386 ( s.)ISBN: 2-9805021-6- 2.
Detail
BAČA, P., KAHLE, P., NOVÁK, V., STARÝ, J. Návrhové systémy plošných spojů. 2003. s. 1 ( s.)
Detail
 
2002
NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Teplotní závislost rezistivity elektrotechnických materiálů. 2002.
Detail | WWW
NOVÁK, V., LIEDERMANN, K. Magnetické vlastnosti látek. 2002.
Detail | WWW
BAČA, P., KAHLE, P., NOVÁK, V., STARÝ, J. Návrhové systémy plošných spojů, ID nosiče: ETE001. 2002.
Detail
NOVÁK, V. Bifunkční elektroda pro palivové články. In 24. chemické zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2002. Brno: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. s. 18 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
Detail
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., ČERNÝ, R., NOVÁK, V. Nové trendy ve výzkumu a vývoji palivových článků. In 24. chemické zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2002. Tuchlovice: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. s. 2 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
Detail
VONDRÁK J., SEDLAŘÍKOVÁ M., REITER J., NOVÁK V., VELICKÁ J, NEČESAL P. Nízkoteplotní palivové články Stav koncem r. 2001. In 24.chemické zdroje elektrické energie. Brno. Brno: 2002. s. 1-2. ISBN: 80-214-2181- 9.
Detail
NOVÁK, V., ROZSÍVALOVÁ, Z. Komplexní permitivita dielektrik. 2002.
Detail | WWW
NOVÁK, V., LIEDERMANN, K. Absorpční charakteristika izolantů. 2002.
Detail | WWW
NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Ztráty v dielektriku. 2002.
Detail | WWW
NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Teplota a supravodivý stav látek. 2002.
Detail | WWW
NOVÁK, V., JIRÁK, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Teplotní závislost vybraných parametrů polovodičových materiálů. 2002.
Detail | WWW
NOVÁK, V., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z. Graficko- numerická analýza tepelného průrazu. 2002.
Detail | WWW
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VELICKÁ, J., NOVÁK, V. Elektrochemické kondenzátory v praxi. Sdělovací technika, 2002, roč. 49, č. 12, ISSN: 0036- 9942.
Detail
NOVÁK, V. Výzkum pokročilých elektrodových materiálů. Výzkum pokročilých elektrodových materiálů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis, sv. 119. Brno: Vutium, 2002. ISBN: 80-214-2105- 3. ISSN: 1213- 4198.
Detail | WWW
SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., NOVÁK, V., REITER, J., ČERNÝ, R., NEČESAL, P. Simulation of Ion Insertion in Thin Layer Electrodes. In 5th international Meeting on Electrochromism. Denver Golden , Colorado USA: National Renewable Energy Laboratory Golden , USA, 2002. s. 27 ( s.)
Detail
 
2001
VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Termodynamics and digital simulation of intercalation processes. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. s. 2- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
Detail
VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Electrochemical properties of PMMA- PC gels containing cadmium salts. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. s. 6- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
Detail
VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; KLÁPŠTĚ, B.; NOVÁK, V.; REITER, J. Gel polymer electrolytes based on PMMAxx. Electrochimica Acta, 2001, roč. 46, č. 13- 14, s. 2047-2048. ISSN: 0013- 4686.
Detail
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Research and Development of Fuel Cells Systems. Congres "Stationary Fuel Cells Systems". Energie-Agentur Sachsen-Anhalt, Leipzig, 2001.
Detail
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V., NEČESAL, P., ČERNÝ, R. Basic properties of electrochemical supercapasitors. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. s. 24- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
Detail
 
2000
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Comparison of various oxides as cathode materials for lithium batteries. In Advanced batteries and accumulators. Brno: VUT Brno, 2000. s. 5 ( s.)ISBN: 80-214-1614- 9.
Detail
SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Electrocatalysis based on manganese oxides deposited chemically on carbon black. In International Conference on Solid State Chemistry. SSC- 2000: SSC- 2000, 2000. s. 123 ( s.)
Detail
NOVÁK, V. Methods testing of electrodes for advanced batteries. In Sborník prací studentů a doktorandů VI. Brno: 2000. s. 132 ( s.)ISBN: 80-7204-155- X.
Detail
VONDRÁK, J., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Comparison of various oxides as cathode materials for lithium batteries. In International Conference ABA-1, Part I: Elektrochemistry of Materials for Advanced Batteries Electrochromics and Supercapacitors. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. s. 5- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1614- 9.
Detail
NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Metodika testování elektrod s využitím automatizace. In 23. Chemické zdroje elektrické energie. Praha: ČES, 2000. s. 69 ( s.)ISBN: 80-02-01390- 5.
Detail
NOVÁK, V. Vícekanálové pracoviště pro měření palivových článků. In V: Sborník mezinárodní studentské vědecké konference Elektroenergetika a silnoproudá elektrotechnika. Ostrava: 2000. s. 1 ( s.)
Detail
NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Methods testing of electrodes for advanced batteries. In International Conference ABA-1, Part II: Microsymposium on Development and Marketing on modern alkaline batteries. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. s. 13- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1615- 7.
Detail
KLÁPŠTĚ, B., VONDRÁK, J., VELICKÁ, J., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Bifunctional Catalysts for Alkaline Fuel Cells. In International Conference ABA-1, Part I: Elektrochemistry of Materials for Advanced Batteries Electrochromics and Supercapacitors. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. s. 24- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1614- 9.
Detail
VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KLÁPŠTĚ, B., VELICKÁ, J., NOVÁK, V., REITER, J. Gel polymer electrolytes based on PNMA. In International Conference ABA-1, Part I: Elektrochemistry of Materials for Advanced Batteries Electrochromics and Supercapacitors. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. s. 1- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1614- 9.
Detail
 
1999
NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Vývoj elektrochemických zdrojů proudu ve spolupráci UETE FEI VUT Brno a UACH AV ČR Řež. Prospectives of Batteries for Electric Vehicles, Non- emmision Vehicles. Olomouc: 1999. s. 1 ( s.)
Detail
HAVRÁNEK, A., NOVÁK, V., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Automatizované měřicí pracoviště pro elektrody palivových článků a moderních baterií. In 22. Chemické zdroje proudu. Brno: ČES, 1999. s. 45 ( s.)
Detail
 
1998
VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V. Electrocatalysts Based on Carbon - Manganese Oxide for Alkaline Fuel Cell Cathodes. New Materials for Electrochemical Systems, 1998, roč. 1, č. 1, s. 25-31. ISSN: 1480- 2422.
Detail
 
1997
NOVÁK, V. Algoritmus řízení pracovní stanice pro intenzivní výzkum elektrodových materiálů. In sborník PGS VUT. Brno: VUT, 1997. s. 1 ( s.)
Detail
NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Pracovní stanice pro intenzivní výzkum elektrodových materiálů. In Jubilejní 20. Chemické zdroje elektrické energie, sborník ČES. Brno: ČES, 1997. s. 59 ( s.)ISBN: 80-02-01176- 7.
Detail
 
1996
NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Zlepšování parametrů elektrod nízkoteplotních alkalických palivových článků. In Chemické zdroje elektrické energie XIX, sborník ČES. Brno: ČES, 1996. s. 43 ( s.)
Detail
 
1995
KAZELLE, J., CENEK, M., VANĚK, J., NOVÁK, V. Zlepšení parametrů elektrod nízkoteplotních palivových článků. In Chemické zdroje elektrické energie XVIII, sborník ČES. ČES, 1995. s. 71 ( s.)
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.