Ing.

Václav Kaňa

Ph.D.

FSI, ÚST OS – odborný asistent

+420 54114 2643
kana@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KAŇA, V.; PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V. Comparison of methods for determining the ferrite content in duplex cast steels. Archives of foundry engineering, 2019, roč. 19, č. 2, s. 85-90. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  ČAMEK, L.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MYŠKA, M. Ovlivňování vlastností martenzitických korozivzdorných ocelí na odlitky. Slévárenství, 2019, č. 9-10, s. 299-302. ISSN: 0037-6825.
  Detail | WWW

  ROUČKA, J.; KRUTIŠ, V.; KAŇA, V.; PROCHÁZKA, J.; NEDELOVÁ, K. The Influence of Lamellar Graphite Cast Iron Annealing on Hardness and Structure. Archives of foundry engineering, 2019, roč. 19, č. 4, s. 105-112. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  ČAMEK, L., KAŇA, V., ZÁDĚRA, A., MYŠKA, M. Vliv tepelného zpracování na vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí na odlitky. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů® – Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. s. 170-176. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; MOKRÝ, J. Výroba a vlastnosti legovaných litin. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů® – Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. s. 216-221. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

 • 2018

  ZÁDĚRA, A.; MAROŠ, B.; BLAŽÍK, P.; ČECH, J.; KAŇA, V. Prediction of the mechanical properties of chrome-nickel austenitic stainless steels with respect to their chemical composition. Archives of foundry engineering, 2018, roč. 18, č. 1, s. 217-221. ISSN: 1897-3310.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V. Effect of alloying elements on properties and structure of high chromium cast irons. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, roč. 2, č. 63, s. 609-614. ISSN: 1733-3490.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KLAKURKOVÁ, L.; MATOUŠEK, R.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R.; KAŇA, V. Influence of the Cut Direction through the Semi-Finished Product on the Occurrence of Cracks for X210Cr12 Steel Using WEDM. ARCH CIV MECH ENG, 2018, roč. 18, č. 4, s. 1318-1331. ISSN: 1644-9665.
  Detail | WWW

  ROUČKA, J.; ABRAMOVA, E.; KAŇA, V. Properties of type SiMo ductile irons at high temperatures. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, roč. 2, č. 63, s. 601-607. ISSN: 1733-3490.
  Detail

  ČAMEK, L.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MYŠKA, M. Influence of heat treatments and Ni content on properties of martensitic stainless steel. Archives of foundry engineering, 2018, roč. 18, č. 2, s. 220-225. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A. Prediction of Ferrite Content in Austenitic Cr-Ni Steel Castings During Production. Archives of foundry engineering, 2018, roč. 18, č. 3, s. 91-94. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; PERNICA, V.; DULAVA, M. MANUFACTURING OF CORROSIVE-RESISTANT Cr-Ni STEELS AND Ni-BASED ALLOYS IN VACUUM FURNACES. In 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry". Congress Proceedings. Krakow, Poland: World Foundry Society, 2018. s. 451-452. ISBN: 978-83-904306-3-8.
  Detail

 • 2017

  KAŇA, V. Výroba a vlastnosti austenitických litin. Slévárenství, 2017, č. 1- 2, s. 6-11. ISSN: 0037-6825.
  Detail

 • 2016

  ZÁDĚRA, A.; DULAVA, M.; PERNICA, V.; KAŇA, V. Oxygen activity in melts of Fe-C-Cr-Ni based alloys. Archives of foundry engineering, 2016, roč. 16, č. 4, s. 181-186. ISSN: 1897-3310.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V. Honocení zkoušky těles po creepové zkoušce u materiálu ET45 Micro a 1. 4859. 2016.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; BLAŽÍK, P. Struktura a vlastnosti ADI litiny experimentálních taveb na VUT v Brně. 2016.
  Detail

 • 2014

  ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; PLUHÁČEK, J. Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků. Slévárenství, 2014, roč. 62, č. 1- 2, s. 11-15. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2013

  KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Použití filtrace při odlévání odlitků z austenitických niklových litin. Slévárenství, 2013, roč. 2013, č. 3- 4, s. 95-98. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2012

  KAŇA, V.; ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Výroba a vlastnosti austenitických litin. In 49. Slévárenské dny - sborník přednášek - sekce metalurgie litin. Brno: 2012. s. 62-71. ISBN: 978-80-02-02405- 7.
  Detail

 • 2011

  KAŇA, V.; LAŠTOVICA, J. Influence of modification degree and the used modifier on cast iron properties. In 8th International PhD Foundry Conference. Brno: 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4295- 5.
  Detail

 • 2010

  LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V. EFFECT OF METALLURGICAL QUALITY OF CAST IRON ON GRAPHITIZATION. In 47th Foundry Days with Accompanying Exhibition and 7th International PhD Foundry Conference. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, 2010. s. 51-58. ISBN: 978-80-904020-6- 5.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Determination of eutectic and liquidus temperature of austenitic nickel cast irons. In 47th Foundry Days with Accompanying Exhibition and 7th International PhD Foundry Conference. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, 2010. s. 51-54. ISBN: 978-80-904020-6- 5.
  Detail

  KAŇA, V.; LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J. Souvislost mezi metalurgickým zpracováním litin a jejich vlastnostmi. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. 2010. s. 94-100. ISBN: 978-80-02-02264- 0.
  Detail

 • 2009

  ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V. Výroba těžkých odlitků z austenitických niklových litin. Slévárenství, 2009, roč. LVII, č. 9/ 10, s. 337-341. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  KAŇA, V. Results of filtration of austenitic Ni cast iron castings. In WTF Internaional PhD Foundry Conference. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009. s. 40-49. ISBN: 978-80-214-3871- 2.
  Detail

  ROUČKA, J.; SLÁMA, A.; MAKALOUŠ, J.; KAŇA, V.; KOPLÍK, R. Filtration of Aluminium Alloys. Livarski vestnik, 2009, roč. 56/ 2009, č. 2, s. 79-91. ISSN: 0024- 5135.
  Detail

  ROUČKA, J.; SLÁMA, A.; KAŇA, V.; MAKALOUŠ, J.; KOPLÍK, R. Filtrace hliníkových slitin. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, roč. 52, č. 2, s. 287-294. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A. Studium vlivu dezoxidace litiny uhlíkem ve vakuu na její vlastnosti. Slévárenství, 2009, roč. LVII, č. 9/ 10, s. 321-326. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  PECINA, V.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V. Vliv aktivity kyslíku na složení vměstků a vznik bublin v ocelích s méně než 0,25 % C. Slévárenství, 2009, roč. LVII, č. 9/ 10, s. 342-347. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ČECH, J.; KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Vlastnosti austenitických niklových litin při výrobě masivních odlitků. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, roč. 52, č. 2, s. 33-40. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

 • 2008

  KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Research and starting the production of heavy castings from high- alloy ductile cast iron. In 45th FOUNDRY DAYS and 5th International PhD Foundry Conference. 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-3646- 6.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ČECH, J. Upřesnění podmínek pro odlévání austenitických niklových litin. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. 2008. s. 180-187. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  ČECH, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V. Možnosti výroby austenitických niklových litin ve slévárně ŽĎAS a.s. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. s. 162-170. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Výsledky filtrace odlitků z austenitických Ni litin. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. s. 188-195. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; ČECH, J. Litiny pro speciální použití vyráběné ve slévárnách oceli. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. s. 150-161. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ČECH, J. Vliv metalurgie na vlastnosti austenitických niklových litin. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. s. 172-179. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.