Ing.

Václav Kaňa

Ph.D.

FSI, ÚST OS – odborný asistent

+420 54114 2643
kana@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012 – Ph.D., FSI VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2007 – Ing., FSI VUT v Brně, ÚST – Odbor slévárenství
 • 2000 – maturita, ISŠ COP Brno Olomoucká
 • 1998 – vyučen, obor puškař, ISŠ COP Brno Olomoucká

Pedagogická činnost

 • Kontrola jakosti odlitků (PKO) - přednášky a cvičení
 • Vady odlitků (PVD) - přednášky a cvičení
 • Statistické řízení jakosti (PSR) - přednášky a cvičení
 • Metalurgie neželezných kovů - cvičení
 • Strojírenská metrologie (6SM + 6SM-k) - přednášky a cvičení

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen redakční rady časopisu Slévárenství
 • Člen odborné komise Oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem při České slévárenské společnosti
 • Předseda pobočky České slévárenské společnosti, na VUT Odbor slévárenství

Spolupráce s průmyslem

 • Analýzy vad odlitků a návrhy nápravných opatření pro slévárny
 • Školení zaměstnanců sléváren (např. Železárny Štěpánov, spol. s r.o, BENEŠ a LÁT a.s., Unex a.s., KASI spol. s r.o., FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o., aj.)

Projekty

 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020076, Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexních ocelí
 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020445, Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
 • 2014-2017 - spoluřešitel projektu TA04010113, Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl
 • 2013-2015 - spoluřešitel projektu TA03011098, Vývoj technologie pro těžké odlitky z vysokolegovaných ocelí pro energetický a chemický průmysl
 • 2006-2009 - spoluřešitel projektu MPO Tandem FT-TA 3/007 Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky