Ing.

Tomáš Kříž

Ph.D.

FEKT, UTEE – odborný asistent

+420 54114 6309
krizt@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Kříž, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KŘÍŽ, T.; DREXLER, P. Comparing Planar Resonant Periodic Structures. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Rome). Progress In Electromagnetics. Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 1051-1057. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; ARM, J.; BENEŠL, T.; ZEZULKA, F.; DIEDRICH, C.; SCHRÖDER, T.; BELYAEV, A.; DOHNAL, P.; KŘÍŽ, T.; BRADÁČ, Z. New Approaches to Implementing the SmartJacket into Industry 4.0. SENSORS, 2019, roč. 19, č. 7, s. 1-21. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POKORNÝ, J.; MARCOŇ, P.; JANOUŠEK, J.; KŘÍŽ, T.; DOHNAL, P. A Wireless Charging Station for Multipuprpouse Electronic Systems. In 2019 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Rome). Progress In Electromagnetics. Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 2093-2097. ISBN: 978-1-7281-3403-1. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; DREXLER, P. A Numerical Analysis of a Planar Inverse Nano-Resonant Structure. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Rome). Progress In Electromagnetics. Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 1051-1056. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; HEJTMÁNEK, T.; KŘÍŽ, T. Designing a Triaxial Gaussmeter for Magnetic Impedance Tomography. In 2019 PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEASUREMENT (MEASUREMENT 2019). Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2019. s. 270-273. ISBN: 978-80-972629-3-8.
  Detail | WWW

 • 2018

  KADLEC, R.; KŘÍŽ, T. Electric Field Strength in Layered Materials with Varied Parameters. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 347-351. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; DREXLER, P.; KADLEC, R. A Numerical Analysis of a Periodic Resonant Structure at THz Frequencies. In 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 537-541. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; NEŠPOR, D. A Numerical Analysis of Capacitors for On-chip Energy Storage. In 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 1166-1171. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; DREXLER, P. A Numerical Analysis of an Inverse Periodic Resonant Structure at THz Frequencies. In 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 1051-1055. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KŘÍŽ, T. Numerický model, analýza rozložení složek EMG pole kolejového vozidla. Brno: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT BRNO, Laboratoř modelování a optimalizace v elektromechanických systémech FEKT VUT v Brně, 2018. s. 1-2.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; DREXLER, P.; KADLEC, R. NUMERICKÁ ANALÝZA PERIODICKÉ STRUKTURY V GHZ PÁSMU. In Proceedings of 26th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2018. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2018. s. 21-24. ISBN: 978-80-905525-5-5.
  Detail | WWW

 • 2017

  KŘÍŽ, T.; DUŠEK, J. Electrical Impedance Tomography in the Testing of Material Defects. In PIERS 2017 Proceedings. 2017. s. 90-94. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; WERNER, P.; OŠMERA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; DREXLER, P. Periodical Structures and Multiscale Modelling. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS) , 2017. St Petersburg, Russia: IEEE, 2017. s. 1698-1703. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail

  KŘÍŽ, T. Comparing Planar Periodic Resonant Structures at GHz Frequencies. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium | Fall. Singapore: The Electromagnetics Academy, 2017. s. 1635-1639. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; KŘÍŽ, T.; DOHNAL, P.; VLACHOVÁ HUTOVÁ, E. The EMG Effects of a Static Magnetic Field on the Behavior of Organic or Live Materials. In Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL), 2017. Singapore: IEEE, 2017. s. 1623-1629. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T. Mini- and Microgenerators Magnetic Circuits Design. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS) , 2017. St. Petersburg, Russia: IEEE, 2017. s. 82-89. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; DUŠEK, J. Highly Accurate Image Reconstruction using Electrical Impedance Tomography. In PIERS 2017 Proceedings. St Petersburg, Russia, 2017. s. 767-771. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; DREXLER, P.; KADLEC, R. A Numerical Analysis of a Periodic Resonant Structure at GHz Frequencies. In Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL), 2017. Singapore: IEEE, 2017. s. 1630-1634. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  MIKULKA, J.; HLADKÝ, D.; DUŠEK, J.; KŘÍŽ, T. The Optimization of Electrical Tomography Algorithms. In PIERS 2017 Proceedings. 2017. s. 763-766. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail | WWW

 • 2016

  BÍLEK, P.; KŘÍŽ, T. První poznatky s numerickou simulací nedestruktivního testování drátkobetonu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2016. Juniorstav. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5312- 8.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T.; MAXA, J. Numerical models of a graphene coaxial line. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 1800-1804. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; DOHNAL, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M.; ŠIRŮČKOVÁ, K.; KŘÍŽ, T. Diagnosing brain tumors with MRI. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 1805-1808. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T. Comparison of the Regularization Methods Used in, EIT Image Reconstruction. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2016 Proceedings. Brno: UTEE FEKT VUT v Brně, 2016. s. 41-45. ISBN: 978-80-214-5387- 6.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; FIALA, P. Numerical modelling of light sources. In 24th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2016. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2016. s. 119-126. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T. The statistical evaluation of MRI data of a plant tissue. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2908-2911. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. FEM-BASED NUMERICAL MODELS OF GRAPHENE COAXIAL LINES: A COMPARISON OF RELEVANT ANALYSES. In 24th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2016. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2016. s. 84-95. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; ROUBAL, Z. The NQR RF decoupler construction based on transformer. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 359-363. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; ROUBAL, Z. Practical Application of Electrical Impedance Tomography and Electrical Resistive Tomography. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). 2016. s. 1499-1503. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  DREXLER, P.; FIALA, P.; NEŠPOR, D.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T.; FRIEDL, M. Numerical Model and Analysis of a Graphene Periodic Structure. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2453-2457. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T.; FRIEDL, M. FEM Numerical Model and Analysis of a Graphene Coaxial Line. In Proceedings of 23rd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2015. 1. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2015. s. 6-20. ISBN: 978-80-905525-2-4.
  Detail

 • 2014

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of electromagnetic field in the biological cell. Book of Abstracts from CEITEC Annual Conference. First edition. Brno: Masaryk University, Brno 2014, 2014. s. 242-242. ISBN: 978-80-210- 7159.
  Detail

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of electromagnetic field in the biological cell. Book of Abstract CEITEC Annual Conference. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 242-242. ISBN: 978-80-210- 715.
  Detail | WWW

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Numerical Modeling of Electromagnetic Field in the Biological Cell. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics. 777 Concord Avenue, Suite 207 Cambridge, MA 02138: The Electromagnetics Academy, 2014. s. 1890-1894. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

 • 2013

  URBAN, R.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J. Stochastic Description of Wireless Channel for Cognitive Radio. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. s. 38-42. ISBN: 978-1-934142-24- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  URBAN, R.; KŘÍŽ, T.; ČÁP, M. Indoor Broadband Spectrum Survey Measurements for the Improvement of Wireless Systems. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. 2013. s. 376-380. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; MYŠKA, R.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. Proposal of technical measures for a partial discharge detection system based on real measurement. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. s. 1233-1236. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J.; KŘÍŽ, T. 2D Simulations of Bioelectrical Properties of Thorax by EIT. In Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. 2013. s. 763-766. ISBN: 978-1-934142-26- 4.
  Detail

  NEŠPOR, D.; KŘÍŽ, T.; KUBÁSEK, R.; FIALA, P. NMR Lens – Mapping of the Magnetic Field. In The Electromagnetics Academy PIERS 2013. PIERS, 2013. s. 900-904. ISBN: 978-1-934142-20- 2.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; ROUBAL, Z.; REZ, J. A Measurement System for Electrical Impedance Tomography. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 905-909. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

 • 2012

  KŘÍŽ, T.; BARTUŠEK, K.; KOŘÍNEK, R. Measurement of Magnetic Flux Density by NMR Using Unsymmetrical Spin Echo. In Proceedings of PIERS 2012 MOSCOW. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. s. 394-397. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

  KŘÍŽ, T. Noise Infuence of Magnetic Field to Conductivity Image Reconstruction. In Proceedings of PIERS 2012 MOSCOW. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. s. 271-275. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; DĚDKOVÁ, J. Image Reconstruction by EIT Utilizing Magnetic Field. In Proceedings of PIERS 2012 MOSCOW. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. s. 189-192. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

  ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T. Calibration of the apparatus for 3D magnetic measurement for EIT. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. s. 385-389. ISBN: 978-1-934142-20-2.
  Detail | WWW

 • 2011

  KŘÍŽ, T. Design of Lightning Systems with Usage Sensitivity Analysis for Improvement of Numerical Model. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 465-468. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T. A 3D Magnetic Measurement for S/N < 0. 01. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 981-985. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KŘÍŽ, T. Initial Conditions and Regularization Parameter Influence in EIT Image Reconstruction. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 77-80. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  KŘÍŽ, T. COMPARISON OF THE METHODS USAGE IN EIT IMAGE RECONSTRUCT. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 356-360. ISBN: 978-80-214-4273- 3.
  Detail

  OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J.; KŘÍŽ, T. Utilization of Boundary Conditions in MR Image Reconstruction. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 665-668. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; BARTUŠEK, K.; DĚDKOVÁ, J. Image Reconstruction by EIT with Usage NMR. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 329-333. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  POKLUDOVÁ, M.; KŘÍŽ, T. The Study of Transport of Substances in the Plant Stems. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 986-989. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

 • 2010

  KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling of Light Sources with R- FEM Method in CFX Environment. In PIERS 2010 in Xi' an Proceedings. 2010. s. 424-427. ISBN: 978-1-934142-12- 7.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; OSTANINA, K. Influence of Noise in Tissue Image Reconstruction. In Elektro 2010 proceedings. 2010. s. 53-56. ISBN: 978-80-554-0196- 6.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; DĚDKOVÁ, J. An Effective Detection of Conductivity Changes in Biologic Tissue. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 575-579. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

  KŘÍŽ, T. Initial Conditions and Regularization Parameter Influence in EIT Image Reconstruction. In CPEE 2010. 1. Plzen: University of west bohemia, 2010. s. 145-148. ISBN: 978-80-7043-899- 2.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; KUBÁSEK, R.; FIALA, P. Outline of Noise Spectroscopy Potentialities. In CPEE 2010. 1. Plzen: University of west bohemia, 2010. s. 198-201. ISBN: 978-80-7043-899- 2.
  Detail

 • 2009

  KŘÍŽ, T.; DĚDKOVÁ, J.; STEINBAUER, M. FEM Analysis of HF Magnetic Field Deformation near Conductive Samples. In Progress in Electromagnetic Research Symposium. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 137-131. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; DĚDKOVÁ, J. A New Algorithm for Electrical Impedance Tomography Inverse Problem. In PIERS Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 132-136. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; DĚDKOVÁ, J.; GESCHEIDTOVÁ, E. APPLICATION OF NEW ALGORITHMS OF ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY IN BIOMEDICINE. In PIERS Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge USA: PIERS, 2009. s. 436-437. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KŘÍŽ, T. Application of Level Set Method in Electrical Impedance Tomography Inverse Problem. In Recent Advances in Numerical Modelling. Polsko: 2009. s. 104-108. ISBN: 978-83-922095-8- 4.
  Detail

  KŘÍŽ, T. COMPARISION OF NUMERICAL METHODS USED IN THE LIGHT SYSTEMS. In Proceedings of the 15 th conference student eeict 2009 - volume 3. Brno: NOVPRESS s.r. o, 2009. s. 151-155. ISBN: 978-80-214-3870- 5.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; DĚDKOVÁ, J. FDTD Analysis of a Nonlinear Transmission Line. In Progress in Elekctromagnetic Research Symposium. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 283-286. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

 • 2008

  FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; KROUTILOVÁ, E. Design simulation and optimization the specific source of light. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 0-5. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; KADLEC, R. NUMERICAL MODELING OF NONTRIVIAL REFLECTING PARTS LIGHTS SYSTEMS. In EDS ' 08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 447-452. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. Numerical Modelling of the Special Light Source with Novel R- FEM Method. Progress In Electromagnetics, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 759-763. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. NUMERICAL MODELLING OF THE SPECIAL LIGHT SOURCE WITH NOVEL R- FEM METHOD. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 08, č. 7, s. 269-272. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of electromagnetic field in a tornado. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 08, č. 7, s. 265-268. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  FIALA, P.; KADLEC, R.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of EMHD tornado model. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 0-6. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  FIALA, P.; ŠÁDEK, V.; KŘÍŽ, T. Numerical Modeling of Electromagnetic Field a Tornado. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1128-1132. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P.; HADINEC, M. Design Simulation and Optimization the Source of Light. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 893-897. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

 • 2007

  Tomáš Kříž. VF analýza komory reaktoru pro vysoušení emulze. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2007. Volume 2. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií, 2007. s. 119 ( s.)ISBN: 978-80-214-3408- 0.
  Detail | WWW

  JIRKŮ, T.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P. Numerical modeling a microwave heating with phase changes. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

 • 2006

  KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P. The optoelectronic systems as coupled problems. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 382 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.