Detail publikace

FDTD analýza nelineárního p?enosového vedení

KŘÍŽ, T. DĚDKOVÁ, J.

Originální název

FDTD Analysis of a Nonlinear Transmission Line

Český název

FDTD analýza nelineárního p?enosového vedení

Anglický název

FDTD Analysis of a Nonlinear Transmission Line

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper describes a new effective approach to simulation of voltage and current distributions along the nonlinear transmission line. Numerical results of the transmission line simulations based on Finite Difference Time Domain (FDTD) method are presented. There are several possibilities how to simulate the voltage and current distributions along the single or multiconductor linear transmission line. The aim of our investigation was to find an effective algorithm for numerical simulation of the current and voltage wave propagation on nonlinear transmission lines. The best solution was obtained by using so-called leapfrog method, when the spatial and temporal derivatives were replaced by the combination of both central and forward differences. This modification of FDTD was discussed and it was applied first to the numerical simulation of electromagnetic wave propagations in a free space. The new algorithm based on FDTD was programmed in MATLAB language. Some illustrative examples are solved and obtained numerical results are presented.

Český abstrakt

Článek popisuje nový efektivní přístup pro simulace rozložení napětí a proudu podél nelineárního přenosového vedení. Jsou zde prezentovány numerické výsledky přenosového vedení vypočtené na základě metody konečných diferencí v časové oblasti (FDTD). Je několik možností, jak počítat rozložení napětí a proudu podél jednoho nebo více vodičového lineárního vedení. Cílem výzkumu bylo nalezení efektivního algoritmu pro výpočet rozložení napětí a proudu na nelineárním vedení. Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím takzvané leapfrog metody, kdy prostorová a časová derivace byly nahrazeny kombinací střední a dopředné diference. Tato modifikace TDFD byla diskutována a poprvé použita pro výpočet šíření elektromagnetické vlny ve volném prostoru. Nový algoritmus založený na TDFD byl vytvořen v prostředí MATLAB. Bylo vyřešeno několik ilustrativních příkladů. Získané výsledky jsou prezentovány v článku.

Anglický abstrakt

The paper describes a new effective approach to simulation of voltage and current distributions along the nonlinear transmission line. Numerical results of the transmission line simulations based on Finite Difference Time Domain (FDTD) method are presented. There are several possibilities how to simulate the voltage and current distributions along the single or multiconductor linear transmission line. The aim of our investigation was to find an effective algorithm for numerical simulation of the current and voltage wave propagation on nonlinear transmission lines. The best solution was obtained by using so-called leapfrog method, when the spatial and temporal derivatives were replaced by the combination of both central and forward differences. This modification of FDTD was discussed and it was applied first to the numerical simulation of electromagnetic wave propagations in a free space. The new algorithm based on FDTD was programmed in MATLAB language. Some illustrative examples are solved and obtained numerical results are presented.

Klíčová slova

FDTD, nelineární přenosové vedení

Rok RIV

2009

Vydáno

23.03.2009

Nakladatel

The Electromagnetic Academy

Místo

Cambridge

ISBN

978-1-934142-08-0

Kniha

Progress in Elekctromagnetic Research Symposium

Strany od

283

Strany do

286

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT31440,
 author="Tomáš {Kříž} and Jarmila {Dědková}",
 title="FDTD Analysis of a Nonlinear Transmission Line",
 annote="The paper describes a new effective approach to simulation of voltage and current distributions along the nonlinear transmission line. Numerical results of the transmission line simulations based on Finite Difference Time Domain (FDTD) method are presented. There are several possibilities how to simulate the voltage and current distributions along the single or multiconductor linear transmission line. The aim of our investigation was to find an effective algorithm for numerical simulation of the current and voltage wave propagation on nonlinear transmission lines. The best solution was obtained by using so-called leapfrog method, when the spatial and temporal derivatives were replaced by the combination of both central and forward differences.
This modification of FDTD was discussed and it was applied first to the numerical simulation of electromagnetic wave propagations in a free space. The new algorithm based on FDTD was programmed in MATLAB language. Some illustrative examples are solved and obtained numerical results are presented.",
 address="The Electromagnetic Academy",
 booktitle="Progress in Elekctromagnetic Research Symposium",
 chapter="31440",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="The Electromagnetic Academy",
 year="2009",
 month="march",
 pages="283--286",
 publisher="The Electromagnetic Academy",
 type="conference paper"
}