Detail publikace

FEM analýza deformace HF magnetického pole v blízkosti vodivých vzorku

KŘÍŽ, T. DĚDKOVÁ, J. STEINBAUER, M.

Originální název

FEM Analysis of HF Magnetic Field Deformation near Conductive Samples

Český název

FEM analýza deformace HF magnetického pole v blízkosti vodivých vzorku

Anglický název

FEM Analysis of HF Magnetic Field Deformation near Conductive Samples

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The aim of this paper is to present an efficiency way for numerical simulations and measurement problems of high-frequency magnetic fields deformation in the surround conducting samples of selected shapes. We consider both the magnetic conductive and electrical conductive materials. There are shown the physical, mathematical and numerical models for the simulation of deformation high frequency field. There is providing influences of sample dimensions, materiál properties, working frequency to results of numerical simulation. For the special cases these numerical results are compared with analytical results.

Český abstrakt

Cílem článku je prezentace efektivního postupu pro numerické simulace a měření deformací vysokofrekvenčních magnetických polí v okolí vodivých vzorků vybraných tvarů. U materiálů je uvažována magnetická i elektrická vodivost. V článku je prezentován fyzikální, matematický a numerický model pro výpočet deformací ve vysokofrekvenčním poli. Je zde popsán vliv rozměrů vzorků, materiálových vlastností a pracovního kmitočtu na numerickou simulaci. Pro speciální případy vzorků jsou numerické výsledky srovnány s analytickými výsledky.

Anglický abstrakt

The aim of this paper is to present an efficiency way for numerical simulations and measurement problems of high-frequency magnetic fields deformation in the surround conducting samples of selected shapes. We consider both the magnetic conductive and electrical conductive materials. There are shown the physical, mathematical and numerical models for the simulation of deformation high frequency field. There is providing influences of sample dimensions, materiál properties, working frequency to results of numerical simulation. For the special cases these numerical results are compared with analytical results.

Klíčová slova

MKP, magnetické pole

Rok RIV

2009

Vydáno

23.03.2009

Nakladatel

The Electromagnetic Academy

Místo

Cambridge

ISBN

978-1-934142-08-0

Kniha

Progress in Electromagnetic Research Symposium

Strany od

137

Strany do

131

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT31439,
 author="Tomáš {Kříž} and Jarmila {Dědková} and Miloslav {Steinbauer}",
 title="FEM Analysis of HF Magnetic Field Deformation near Conductive Samples",
 annote="The aim of this paper is to present an efficiency way for numerical simulations and measurement problems of high-frequency magnetic fields deformation in the surround conducting samples of selected shapes. We consider both the magnetic conductive and electrical conductive materials. There are shown the physical, mathematical and numerical models for the simulation of deformation high frequency field. There is providing influences of sample dimensions, materiál properties, working frequency to results of numerical simulation. For the special cases these numerical results are compared with analytical results.",
 address="The Electromagnetic Academy",
 booktitle="Progress in Electromagnetic Research Symposium",
 chapter="31439",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="The Electromagnetic Academy",
 journal="Progress In Electromagnetics",
 year="2009",
 month="march",
 pages="137--131",
 publisher="The Electromagnetic Academy",
 type="conference paper"
}