Ing.

Stanislav Klusáček

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6433
klusacek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D.

Projekty

 • 2018

  TH03010205, MEMS ESO - MEMS sensory s optickým snímáním, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  TA03010444, Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

 • 2012

  Měření kolísání otáček, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace laboratorní výuky předmětu Inteligentní a polovodičové senzory, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Nová laboratorní úloha Měření průtoku plynů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  CII-CZ-0404-01-1011 - Cybernetics and Modern Methods of Control, zahájení: 01.09.2010, ukončení: 31.08.2011
  Detail

  Nová laboratorní úloha Měření průtoku kapalin, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Rozšíření laboratorní výuky předmětu Optoelektronické snímače, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Moderní metody a prostředky v automatizaci , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Inovace předmětu Inteligentní a polovodičové senzory, 2779/2009/F1/a, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Laboratorní přípravek pro měření vibrací na nízkých kmitočtech, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  CEEPUS CII-CZ-0031-03-0708, zahájení: 01.09.2007, ukončení: 31.08.2008
  Detail

 • 2006

  CEEPUS CII-CZ-0031-01-0607, zahájení: 01.09.2006, ukončení: 31.08.2007
  Detail

  Inovace předmětu Inteligentní a polovodičové senzory, zahájení: 19.05.2006
  Detail

  Upgrade software pro automatizované zpracování dat, zahájení: 01.05.2006, ukončení: 30.05.2006
  Detail

  Rozvoj laboratorní výuky předmětu Senzory neelektrických veličin, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Kalibrace snímačů klepání, zahájení: 18.01.2005, ukončení: 30.03.2005
  Detail

 • 2004

  Zkoušky snímačů vibrací, zahájení: 15.03.2004, ukončení: 30.05.2004
  Detail

 • 2003

  Vytvoření metodiky a zkoušky prototypů snímačů klepání, zahájení: 02.07.2003, ukončení: 30.11.2003
  Detail