Detail projektu

Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je výzkumná a publikační podpora studentů zejména doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření, strojového vnímání, rozpoznávání, učení a umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Projekt by měl také podpořit uvedenou meziskupinovou spolupráci v této výzkumé činnosti doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi.

Označení

FEKT-S-20-6205

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Bartík Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Baštán Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Benešl Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Bilík Šimon, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Boštík Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Doseděl Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Horák Karel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Chromý Adam, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Janáková Ilona, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kárský Vilém, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kozubík Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kratochvíla Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Krejčí Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kunz Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lázna Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Ligocki Adam, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Mancl Vlastimil, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Mihálik Ondrej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Michalík David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Mynář Zbyněk, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Skalský Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Sýkora Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šindelář Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Štohl Radek, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zemčík Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A. Transfer Learning for Deep Convolutional Neural Network from RGB to IR Domain. 2020.
Detail

MIHÁLIK, O. Reconstruction of Non-Uniformly Sampled Signals Using Gerchberg-Papoulis Method. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 136-140.
Detail

MICHALÍK, D. Driver Behaviour Analysis Method Using Vehicle Driving Simulator. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 371-375.
Detail

SÝKORA, T. SMART MOVING STORAGE CONVEYOR. In Proceedings of the 26th STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 382-386. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

BARTÍK, O. THE TWO-MASS SYSTEM PARAMETER IDENTIFICATION WITH LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM. In Proceedings II of the 26th student EEICT 2020 selected papers. 2020. p. 151-155. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

ŠOLC, F., ANDĚL, L. Ke stoletému výročí slova robot. Automa, 2020, roč. 26, č. 4, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.
Detail

BILÍK, Š. HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY MONITORING METHODS WITH A POTENTIAL APPLICATION OF THE MACHINE INTELLIGENCE METHODS. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 351-355. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KÁRSKÝ, V. COMPARISON OF DISCRETIZATION METHODS. In PROCEEDINGS OF 26TH STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 377-381. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KRATOCHVÍLA, L. COMPUTING PLATFORMS FOR DEEP LEARNING TASK IN COMPUTER VISION. In Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 171-175. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

KOZUBÍK, M. INTERPRETING CONSTRAINTS IN FINITE CONTROL SET MODEL PREDICTIVE CONTROL. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 356-360. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail