doc. Ing.

Robert Zich

Ph.D.

FP, ÚM – vedoucí ústavu

+420 54114 3750, +420 54114 3757
zich@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 

Vzdělání

 

Období (od - do)

1996-2001

Škola

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Získaná kvalifikace / titul

Ph.D.

Area of Expertise

Ekonomika a řízení podniku - Konkurenceschopnost firmy

 

 

Období (od - do)

1994-1996

Škola

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Získaná kvalifikace / titul

Ing.

Odborné zaměření

Ekonomika a řízení podniku

 

 

Další vzdělání

 

Období (od - do)

3/2004 - 12/2004

Škola

Vysoké učení technické v Brně, Centum pro vzdělávání a poradenství

Kurz

189 hodin - Doplňující pedagogické studium

Odborné zaměření

VŠ vzdělávání, vzdělávání dospělých

Zakončení

Zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou práce - hodnocení A

 

 

Období (od - do)

2/2003 - 6/2003

Škola

Vzdělávací institut IMPS, a.s. Centrum s akreditací MŠMT

Kurz

120 hodinový kurz distančního vzdělávání

Odborné zaměření

Distanční vzdělávání

Zakončení

Kurz absolvován úspěšně

 

 

Období (od - do)

1997

Škola

Fachhochshule Coburg, Německo

Kurz

25 hodinový kurz mezinárodního managementu

Odborné zaměření

Učící se organizace - konkurence

Zakončení

Absolvován - písemná zkouška s hodnocením velmi dobře

 

 

Období (od - do)

1997

Škola

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno Business School

Kurz

60 hodinový kurz Obchodní a konverzační angličtiny

Zakončení

Absolvován úspěšně

Přehled zaměstnání

 

Profesionální praxe

 

Období (od - do)

1999 - současnost

Zaměstnavatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Adresa

Kolejní 2906/4, 61600 Brno, Česká republika

Organizační jednotka

Ústav management

Zaměření firmy

Vzdělávání

Pozice

Odborný asistent (bakalářské a magisterské programy, MBA programy, kurzy CŽV, kurzy v češtině i angličtině)

Pracovní náplň

Výuka a výzkum

 

 

Relevantní praxe a zkušenosti

 

Období (od - do)

1999 - současnost 

Zaměstnavatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Adresa

Kolejní 2906/4, 61600 Brno, Česká republika

Výzkumné projekty

Výzkumné aktivity v rámci národních i mezinárodních projektů

Pozice

Výzkumná činnost a spoluúčast na řízení projektů

 

Období (od - do)

2005 - 2009

Zaměstnavatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Adresa

Kolejní 2906/4, 61600 Brno, Česká republika

Pozice

PR aktivity fakulty

Pracovní náplň

Marketing, tvorba reklamních materiálů, organizace propagačních aktivit apod.

 

 

Období (od - do)

1999 - 2008

Zaměstnavatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Adresa

Kolejní 2906/4, 61600 Brno, Česká republika

Pozice

Členství v akademickém senátu fakulty

Pedagogická činnost

 

Odborné zaměření

 

 

Strategický management, Konkurenceschopnost a konkurenční strategie, Podnikový management

Vědeckovýzkumná činnost

 

publikační činnost

 

Celkový počet. - Knihy/Časopisy/Příspěvky/Ostatní

celkový počet více cca 60 publikací - dvě knihy jsou připravovány / pět dokončených skript, dvě skripta připravovány / tři články v zahr. časopisech, tři články v domácích časopisech / cca 30 příspěvků na národních i mezinárodních konferencích