Ing.

Richard Svoboda

Ph.D.

FAST, ZEL – odborný asistent

+420 54114 7336
svoboda.r@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 10:00 - 12:00, C/C247 (Veveří 331/95, Brno 602 00)

Garantované předměty

BN052Mechanizace a provádění železničních staveb
Česky, letní, FAST, ZEL
BNB005Mechanizace a provádění železničních staveb
Česky, letní, FAST, ZEL
BN52Mechanizace a provádění železničních staveb
Česky, letní, FAST, ZEL
NNB010Železniční stanice a uzly 1 (DST)
Česky, letní, FAST, ZEL
NNB016Železniční stanice a uzly 2
Česky, zimní, FAST, ZEL

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021