Ing.

Richard Svoboda

Ph.D.

FAST, ZEL – odborný asistent

+420 54114 7336
svoboda.r@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Special Section and Workshop on STRAHOS Trrack Management Seminar, zahájení: 01.02.2020, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2019

  FV40081, Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2016

  Aparatůra pro kontinuální měření rychlostí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  ANALÝZA ULOŽENÍ GEOTEXTILIE V KONSTRUKCI TRATIVODU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  VLIV PŘEBYTKU PŘEVÝŠENÍ NA VADY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  VLIV PROKLUZOVÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KAPACITU ŽELEZNIČNÍCH STANIC A UŽITEČNÉ DÉLY KOLEJÍ, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  TA01031173, Pražce s pružnou ložnou plochou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail