Ing.

Radovan Smíšek

FEKT, UBMI

+420 54114 6676
smisek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radovan Smíšek

Publikace

 • 2020

  NĚMCOVÁ, A.; JORDÁNOVÁ, I.; VAŘEČKA, M.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Monitoring of heart rate, blood oxygen saturation, and blood pressure using a smartphone. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, roč. 59, č. May 2020, s. 1-10. ISSN: 1746-8108.
  Detail | WWW

  JURÁK, P.; ČURILA, K.; LEINVEBER, P.; PRINZEN, F.; VIŠČOR, I.; PLEŠINGER, F.; SMÍŠEK, R.; PROCHÁZKOVÁ, R.; OSMANČÍK, P.; HALÁMEK, J. Novel ultra-high-frequency electrocardiogram tool for the description of the ventricular depolarization pattern before and during cardiac resynchronization. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 2020, roč. 30, č. 12, s. 300-307. ISSN: 1540-8167.
  Detail | WWW

 • 2019

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 18582, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F.; VIŠČOR, I.; MATEJKOVÁ, M.; LEINVEBER, P. Modeling an Activation of Heart Ventricular Segments. In Computing in Cardiology 2019. Computers in Cardiology. 46. 2019. s. 1-4. ISSN: 0276-6574.
  Detail | WWW

  VIČAR, T.; NOVOTNÁ, P.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R. Sepsis Detection in Sparse Clinical Data Using Long Short-Term Memory Network with Dice Loss. In Computing in Cardiology 2019. Computers in Cardiology. 46. Singapore: Computing in Cardiology 2019, 2019. s. 1-4. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T. Advanced ECG analysis techniques. 2019.
  Detail

 • 2018

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L. Assessment of ECG Signal Quality After Compression. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2018, roč. 39, č. 9, s. 1-14. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; VIŠČOR, I.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F. Fully automatic detection of strict left bundle branch block. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 2018, roč. 51, č. 5, s. 1-17. ISSN: 0022-0736.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T.; VÍTEK, M.; SMITAL, L. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 381-385. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression. BioMed Research International, 2018, č. 2018, s. 1-26. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMÍŠEK, R.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F. Fully Automatic Detection of Strict Left Bundle Branch Block. 43rd Annual Conference of the ISCE. Park City, Utah, USA: International Society for Computerized Electrocardiology, 2018. s. 1 (1 s.).
  Detail

  SMÍŠEK, R.; JURÁK, P.; VIŠČOR, I.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F.; MATEJKOVÁ, M.; LEINVEBER, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Automatic Detection of Strict Left Bundle Branch Block. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Prague, Czech Republic: Springer Singapore, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

 • 2017

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; NOVÁKOVÁ, M. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; VYKYDAL, V.; VAŘEČKA, M.; KAČNÍKOVÁ, D.; KARMAZINOVÁ, I.; KOČENDOVÁ, K.; MARTINKOVÁ, T.; MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2017. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-4099- 4.
  Detail

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

  SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J. Comparison of Baseline Wandering Removal Algorithms for Automatic Clas sification of Electrocardiogram. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 63-66. ISBN: 978-80-214-5526- 9.
  Detail

  CHOCHOLÁČOVÁ, K.; SMÍŠEK, R. Detection of True Complete Left Bundle Branch Block. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 121-123. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R. Detection of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block in Ecg Signals. In Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 655-659. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

 • 2016

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 4, s. 103-111. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Detection of QRS Notching Using Continuous Wavelet Transform. In Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 83-86. ISBN: 978-80-214-5389- 0.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R. Recommendations for ECG Acquisition Using BITalino. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 543-547. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; KOLÁŘOVÁ, J. ECG signal classification based on SVM. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 365-369. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; PLEŠINGER, F.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; POSTRÁNECKÁ, T. Odstranění stimulačních hrotů ze signálu elektrokardiografu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 6, s. 160-168. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, M. CSE database: extended annotations and new recommendations for ECG software testing. Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, roč. 54, č. 12, s. 1-10. ISSN: 0140-0118.
  Detail | WWW

 • 2015

  RONZHINA, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; OLEJNÍČKOVÁ, V.; JANOUŠEK, O.; VESELÝ, P.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Classification of ventricular premature and ischemic beats in animal electrograms. In Computing in Cardiology 2015. Nice, Francie: 2015. s. 1137-1140. ISBN: 978-1-4799-4347-0.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; REICHLOVÁ, T. Removal of pacing spikes from the electrocardiographic signal. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 249-251. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

 • 2013

  SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M. Heart beats classification using artificial neural network. In Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. 2013. s. 166-168. ISBN: 978-80-214-4695- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.