Detail publikace

Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele

NĚMCOVÁ, A. SMÍŠEK, R. VÍTEČEK, J. GURYČA, O. VYKYDAL, V. VAŘEČKA, M. KAČNÍKOVÁ, D. KARMAZINOVÁ, I. KOČENDOVÁ, K. MARTINKOVÁ, T. MARŠÁNOVÁ, L. VÍTEK, M.

Originální název

Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele

Český název

Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele

Anglický název

Using of smartphone for health condition monitoring of the user

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Monitorování zdravotního stavu uživatele pomocí chytrého telefonu je dnes populární a stále více využívané laiky. Problém současných aplikací tkví v tom, že nejsou certifikované a většina z nich neuvádí ani přesnost, ani využité algoritmy. Zůstává tedy na laikovi, aby sám rozlišil, která aplikace dokáže zobrazit alespoň přibližně správné hodnoty a která je tzv. jen pro zábavu a výsledky jsou víceméně náhodné (což je bez reference prakticky nemožné). Protipólem jsou pak odborné články, které sice popisují algoritmus, ale obvykle už neposkytují příslušnou aplikaci. Na Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně se v poslední době zabýváme vytvářením algoritmů i aplikací a testováním různých podmínek pro monitorování zdravotního stavu pomocí chytrého telefonu. Zaměřujeme se na hodnocení tepové frekvence pomocí akcelerometru, mikrofonu a kamery, na stanovení krevního tlaku, saturace krve kyslíkem, monitoraci pohybu a měření reakční doby. Podrobnější testování ukázala, že je možné celkem spolehlivě hodnotit tepovou frekvenci, což je detailněji popsáno v tomto příspěvku. Pro měření reakční doby byla dokonce vytvořena funkční aplikace pro Android. Měření ostatních veličin má potenciál, který je potřeba podrobněji otestovat.

Český abstrakt

Monitorování zdravotního stavu uživatele pomocí chytrého telefonu je dnes populární a stále více využívané laiky. Problém současných aplikací tkví v tom, že nejsou certifikované a většina z nich neuvádí ani přesnost, ani využité algoritmy. Zůstává tedy na laikovi, aby sám rozlišil, která aplikace dokáže zobrazit alespoň přibližně správné hodnoty a která je tzv. jen pro zábavu a výsledky jsou víceméně náhodné (což je bez reference prakticky nemožné). Protipólem jsou pak odborné články, které sice popisují algoritmus, ale obvykle už neposkytují příslušnou aplikaci. Na Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně se v poslední době zabýváme vytvářením algoritmů i aplikací a testováním různých podmínek pro monitorování zdravotního stavu pomocí chytrého telefonu. Zaměřujeme se na hodnocení tepové frekvence pomocí akcelerometru, mikrofonu a kamery, na stanovení krevního tlaku, saturace krve kyslíkem, monitoraci pohybu a měření reakční doby. Podrobnější testování ukázala, že je možné celkem spolehlivě hodnotit tepovou frekvenci, což je detailněji popsáno v tomto příspěvku. Pro měření reakční doby byla dokonce vytvořena funkční aplikace pro Android. Měření ostatních veličin má potenciál, který je potřeba podrobněji otestovat.

Anglický abstrakt

Monitoring of health conidition of the smartphone user is very popular and more and more used nowadays. The problem lies in the fact, that there is no certified application for smartphone and the majority of them does not quote the neither accuracy nor algorithms which were used. It is up to the user to distinguish which application is accurate enough and which one is just for fun and its results are more or less random (it is not possible without reference). On the other hand there exist scientific articles, which describe the algorithms in detail but the do not provide the application. At the Department of biomedical engineering FEEC BUT, we are creating new algorithms and applications and we also test them under various conditions. We focuse on heart rate estimation using accelerometer, microphone, and camera. We also estimate the blood pressure, and blood oxygen saturation, analyse human motion and measure the reaction time. The detail tests shown that it is possible to estimate the heart rate reliably. This is described in detail in this article. For measurement of reaction time, the application for Android was created. The estimation of other health parameters has a potential, and should be thoroughly tested.

Klíčová slova

chytrý telefon, smartphone, tepová frekvence, saturace krve kyslíkem, tlak krve, senzor, akcelerometr, kamera, mikrofon

Vydáno

27.09.2017

Nakladatel

VŠB – Technická univerzita Ostrava

ISBN

978-80-248-4099-4

Kniha

Trendy v biomedicínském inženýrství 2017

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT139860,
 author="Andrea {Němcová} and Radovan {Smíšek} and Jiří {Víteček} and Ondřej {Guryča} and Václav {Vykydal} and Martin {Vařečka} and Diana {Kačníková} and Inna {Karmazinová} and Kateřina {Kočendová} and Tereza {Martinková} and Lucie {Maršánová} and Martin {Vítek}",
 title="Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele",
 annote="Monitorování zdravotního stavu uživatele pomocí chytrého telefonu je dnes populární a stále více využívané laiky. Problém současných aplikací tkví v tom, že nejsou certifikované a většina z nich neuvádí ani přesnost, ani využité algoritmy. Zůstává tedy na laikovi, aby sám rozlišil, která aplikace dokáže zobrazit alespoň přibližně správné hodnoty a která je tzv. jen pro zábavu a výsledky jsou víceméně náhodné (což je bez reference prakticky nemožné). Protipólem jsou pak odborné články, které sice popisují algoritmus, ale obvykle už neposkytují příslušnou aplikaci. Na Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně se v poslední době zabýváme vytvářením algoritmů i aplikací a testováním různých podmínek pro monitorování zdravotního stavu pomocí chytrého telefonu. Zaměřujeme se na hodnocení tepové frekvence pomocí akcelerometru, mikrofonu a kamery, na stanovení krevního tlaku, saturace krve kyslíkem, monitoraci pohybu a měření reakční doby. Podrobnější testování ukázala, že je možné celkem spolehlivě hodnotit tepovou frekvenci, což je detailněji popsáno v tomto příspěvku. Pro měření reakční doby byla dokonce vytvořena funkční aplikace pro Android. Měření ostatních veličin má potenciál, který je potřeba podrobněji otestovat.",
 address="VŠB – Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Trendy v biomedicínském inženýrství 2017",
 chapter="139860",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB – Technická univerzita Ostrava",
 year="2017",
 month="september",
 pages="1--4",
 publisher="VŠB – Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}