doc. Ing.

Radek Knoflíček

Dr.

FSI, ÚVSSR ORR – docent

+420 54114 2474, +420 54114 3410
knoflicek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 6/1986, Ing. (MSc), Faculty of Mechanical Engineering, BUT Brno, Design of Production Machines study branch, focused on Industrial Robots and Manipulators
 • 3/1996, Dr. (Ph.D.), Faculty of Mechanical Engineering, BUT Brno, Designing and Processing Engineering study branch
 • 5/2000, Doc. (Assoc. Prof.), Faculty of Mechanical Engineering, BUT Brno, in Designing and Processing Engineering branch

Přehled zaměstnání

 • 1986-1990: designer of robotized workcells, VUKOV Prešov (SK), detached workplace (company) in Brno (CZ)
 • 1990-2000: assistant, Departement of Production Machines and Industrial Robots, FME BUT Brno
 • 2000-until: associate professor, Institute of Production Machines and Industrial Robots, FME BUT Brno

Pedagogická činnost

 • Lectures of Desing of Machines and Equipment in courses in Institute of Forensic Engineering BUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • Research, development and designing and prototype productioning of university types of mobile robots

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995, Loughborough University of Technology (UK), one semestral study stage under TEMPUS project
 • 2006, Technická univerzita v Žilině (SK), lecture stage under S/Erasmus project
 • 2006, Technická univerzita ve Zvolenu (SK), lecture stage under S/Erasmus project
 • 2009, Technická univerzita ve Zvolenu (SK), lecture stage under S/Erasmus project

 

Univerzitní aktivity

 • 1. 1. 2003 - until, deputy director of Institute of Production Machines, Systems and Robots
 • 1. 2. 2000 - 31. 1. 2006, vicedean for international affairs and faculty developement of FME BUT Brno
 • 1. 2. 2006 - 31. 1. 2014, vicedean for magister study of FME BUT Brno

Projekty

 • Zodpovědný řešitel a realizátor: Autonomní lokomoční robot pro obslužná (hazardní) prostředí, Reg.č.:101/93/0945 (GA ČR Praha). Významné technické dílo: Autonomní lokomoční robot VUTBOT 1
 • Spoluřešitel grantového projektu: Optimalizace a určování elektromechanických veličin u pohonných jednotek lokomočních ústrojí mobilních robotů, č. grantu Fondu vědy FS VUT v Brně: FP 37 97 41
 • Spoluřešitel grantových projektů: Řízení a stavba víceosých robotických systémů, reg. č.:101/93/0944 (GA ČR Praha); Adaptivita koncových efektorů průmyslových robotů, reg. č.:101/94/1344 (GA ČR Praha)
 • Znalecké standardy pro zjišťování technického a ekonomického stavu výrobních strojů, zařízení a systémů, projekt č.: 0801 – FR360801 (FRVŠ Praha 1998)
 • Technologičnost konstrukce a oprav (retrofitingu) výrobních strojů, projekt č.: 1582 F1 – IS 301 582 (FRVŠ Praha 2000)
 • Vedoucí projektu podúkolu číslo 3: Automatická manipulace v technologických pracovištích a ve výrobních systémech (robotizace a výrobní logistika) kdy byl řešen výzkum, vývoj, projekce, konstrukce, výroba, oživení, ověřovací (funkční a provozní) zkoušky, zkušební provoz a praktické užití autonomního lokomočního –mobilního robotu pod názvem VUTBOT 2. Tento robot je určen pro mezioperační dopravu a automatickou manipulaci. Projekt byl řešen v rámci Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (společný projekt ČVUT Praha a SST Praha) v období 2001 až 2004
 • Vedoucí projektu Navigace mobilních robotů Výzkumného záměru Simulační modelování mechatronických soustav, VUT v Brně, FSI, 2005 až 2012
 • vedoucí projektu a spoluřešitel VITRALAB - Virtual Training Laboratory in Automated and Robotized Manufacturing Systems - LdV Transfer of innovation, No: LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530 (noristel TU Košice, spoluřešitel PIAP Varšava)
 • Nositel projektu FRVŠ číslo 1536/2013 A/a Laboratoř průmyslových robotů pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů, řešeno v roce 2013, ukončeno 2014

Citace ostatní (bez autocitací)

68