doc. RNDr.

Pavel Rovnaník

Ph.D.

FAST, CHE – docent

+420 54114 7632, +420 54114 8066
rovnanik.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Senzorické vlastnosti metakaolinových geopolymerních kompozitů s vodivými plnivy, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  8J20PL073, Vlákny vyztužené geopolymery (FiReG), zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Aplikace vodivých příměsí v geopolymerních kompozitech na bázi metakaolinu, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Popílkové geopolymery se senzorickými vlastnostmi, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Konfokální Ramanova mikroskopie jako nová analytická metoda pro stanovení stádia hydratace alkalicky aktivovaných alumosilikátů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Reologické vlastnosti modifikovaných alkalicky aktivovaných aluminosilikátů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Modifikace vlastností geopolymerů na bázi metakaolinu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Pokročilá analýza signálů akustické emise vznikajících při vzniku trhlin při tvrdnutí alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GA14-04522S, Investigation of processes at the formation of solid structure in the silicon oxide-Portland cement system in a relation to the properties of binder, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-09518S, Vliv uhlíkových nanotrubiček na zlepšení lomového chování materiálu na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátových pojiv (NANOFRAM), zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  Studium mikrostruktury alkalicky aktivovaných aluminosilikátů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  GP103/08/P270, Vývoj a studium vlastností progersivních výbuchovzdorných materiálů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail