Detail projektu

The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

O projektu

Alkali-activated materials represent the future of the construction industry, especially due to processing of waste materials. Constructions from alkali-activated concrete can be exposed to various degradation processes (high and low temperatures, effects of water, chlorides, sulphates, acids and gases) that may adversely influence the internal or surface structure of the material. If alkali-activated concrete is exposed to such various degradation processes, its mechanical behaviour changes. The proposed project will deal with the use of non-destructive methods such as the acoustic emission method, impact-echo method and non-linear ultrasound spectroscopy for fast non-destructive testing of alkali-activated concrete that has been exposed to degradation processes. The results will subsequently be compared to the parameters obtained by thermogravimetric and differential thermal analysis, scanning electron microscopy, X-ray diffraction, flexural and compressive strength tests as well as density measurements.

Klíčová slova
alkali-activated materials;degradation processes;acoustic non-destructive methods;mechanical behaviour;instrumentals methods;

Označení

19-04703S

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Bílek Vlastimil, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Dvořák Richard, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Hoduláková Michaela, Ing. et Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Hrubý Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Kalina Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Plšková Iveta, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Šimonová Hana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2019-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. EAN 2019 Book of extended abstract. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. p. 125-126. ISBN: 978-80-214-5753-9.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. p. 378-383. ISBN: 978-80-214-5766-9.
Detail

BÍLEK, V.; HAJZLER, J.; HRUBÝ, P.; KALINA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Využití rtuťové intruzní porozimetrie pro charakterizaci degradovaných alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
Detail

BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L. Barevné variace alkalické aktivace během její degradace. 2019. s. 1-31.
Detail

BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Kolorimetrické posuzování míry degradace alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PLŠKOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; HRUBÝ, P. Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace. DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety. Praha: VUT v Brně a ČNDT z.s., 2019. s. 139-145. ISBN: 978-80-214-5799-7.
Detail