• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Pavel Maxera

Ing. Pavel Maxera

Hlavní e-mail pavel.maxera@usi.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 110155
Researcher ID V-4736-2017
ORCID ID 0000-0001-9461-9477
Odeslat VUT zprávu

Ústav soudního inženýrství

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel

Adresa Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200, Brno, Česká republika
E-mail pavel.maxera@usi.vutbr.cz
Pracovní telefon +420 54114 8954
Místnost PUR502/5.32 (Purkyňova 118, Brno 61200)
Č. prac. poměru 01009763

Doplňující kontakty:
E-mail maxera@ro.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství

student

Studijní program Soudní inženýrství (P3917); Kurzy technického znalectví (KTZ)
Forma kombinované studium; kombinované studium
Typ studia doktorský; celoživotní vzdělávání
Adresa Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200, Brno, Česká republika
E-mail pavel.maxera@usi.vutbr.cz
Místnost PUR502/5.32 (Purkyňova 118, Brno 61200)


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.