Ing.

Pavel Maxera

ÚSI – student

+420 54114 8954
pavel.maxera@usi.vutbr.cz
110155/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Maxera

Publikace

 • 2016

  BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. In ExFoS 2016, XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství, Sborník příspěvků. Brno: 2016. s. 35-41.
  Detail

  BELÁK, M.; MAXERA, P. Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci. In Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 10-10. ISBN: 978-80-214-5336- 4.
  Detail

  MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. ANALYSIS OF DRIVER REACTION TIME USING THE ACQUISITION OF BIOSIGNALS. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail

  MAXERA, P. Analýza chování řidiče při jízdě ve dne přes rizikové přechody pro chodce v městě Brně. In Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 16-16. ISBN: 978-80-214-5336- 4.
  Detail

 • 2015

  MAXERA, P. Analýza nehodových kritických přechodů pro chodce u dopravních nehod vozidel s chodci. In Junior Forensic Science Brno 2015 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2015. s. 41-41. ISBN: 978-80-214-5145- 2.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Soudní inženýrství, 2015, roč. 26, č. 1, s. 22-33. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M. Analysis of Drivers' Conduct while Driving over Pedestrian Crossing by Using Eyetracking Method. In Proceedings of International Scientific Conference "MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION - MOSATT 2015". Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT. 1st edition. Kosice, Slovakia: PERPETIS, s.r.o., 2015. s. 140-146. ISBN: 978-80-971432-2- 0. ISSN: 1338- 5232.
  Detail

 • 2014

  SCHÜLLEROVÁ, B.; MAXERA, P.; ADAMEC, V. VI. ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25- 2014, č. 2- 3, s. 89-91. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  MAXERA, P. Chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce v místě četného dopravního značení. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 55-55. ISBN: 978-80-214-4935- 0.
  Detail

 • 2013

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M. Analysis Of Drivers Conduct While Driving Over Modern Pedestrian Crossings. In Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. s. 107-117. ISBN: 978-88-903072-7- 0.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KŘIŽÁK, M. Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce. In ExFoS 2013 - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 68-105. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KAKÁČ, P. Chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce označený pouze vodorovným značením. In Junior Forensic Science Brno 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 60-60. ISBN: 978-80-214-4704- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.