Ing.

Pavel Heriban

Ph.D.

FSI, ÚAI OPS – vedoucí odboru

+420 54114 5000
heriban@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Publikace

 • 2010

  KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P. Dynamické systémy a chaos. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. 229 s. ISBN: 978-80-214-4152- 1.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P. Dynamické systémy a chaos. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. 80 s. ISBN: 978-80-214-4056- 2.
  Detail

 • 2009

  KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.; ŠVÉDA, P. Contribution to Problem of Chaos Control in the Dynamic Systems. In Modelling and Optimization of Physical Systems. 1. Wisla: Politechnika Slaska, 2009. s. 77-80. ISBN: 978-83-60102-52- 7.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.; HOUFEK, M.; HOUFEK, L.; ŠVÉDA, P. Experimental research of Chaos in Drive Systems. Engineering Mechanics, 2009, roč. 16, č. 3, s. 239-248. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

 • 2006

  CHALUPA, M.; KRATOCHVÍL, C.; KOTEK, V.; HERIBAN, P. Combined method of analysis of driving systems dynamic properties. In 1. 1. Bratislava: 2006. s. 165-196. ISBN: 80-8075-128- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.