Ing.

Pavel Heriban

Ph.D.

FSI, ÚAI OPS – vedoucí odboru

+420 54114 5000
heriban@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
  obor: Inženýrská mechanika
 • 1990, Ing., Fakulta strojní, VUT v Brně
  obor: Počítačové navrhování strojních soustav

Přehled zaměstnání

 • 1991-dosud, asistent, ÚMTMB FSI VUT v Brně
 • 1996-dosud, technický pracovník, ÚAI FSI VUT v Brně

Univerzitní aktivity

 • 1996-dosud, správce fakultní sítě FSI
 • 2001-dosud, člen Rady pro Informační systém FSI VUT v Brně

Projekty

 • 2011-12: projekt FR Cesnet 414/2011 - Nasazení protokolu IPv6 pro služby koncových uživatelů FSI VUT v Brně
 • 1996-97: projekt INFRA IF96030 – Rozvoj campusní počítačové sítě lokality VUT Brno Technická a její přechod na novou technologii