doc. Ing.

Pavel Diviš

Ph.D.

FCH, AS FCH – předseda

+420 54114 9454
divis@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • Střední průmyslová škola chemická, Lovosice
 • Vysoké Učení technické v Brně, FCH, ÚCHTOŽP (2003 Ing.)
 • Vysoké Učení technické v Brně, FCH, ÚCHTOŽP (2006 Ph.D.)

Přehled zaměstnání

 • Labtech s.r.o., Brno - aplikační inžeýr (2006-2007)
 • VUT v Brně, FCH, Brno - odborný asistent (2007)

Pedagogická činnost

 • Odpadové hospodářství v potravinářském průmyslu
 • Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy
 • Diplomový seminář
dříve vyučované předměty na FCH VUT: Praktikum z analytické chemie I a II, Cvičení z analytické chemie I a II, Analýza vody, Praktikum z analýzy vody

Vědeckovýzkumná činnost

 • aplikace technik atomové spektrometrie 
 • analýza vod
 • biomonitoring
 • analýza půd a sedimentů
 • vývoj in situ gelových technik
 • analýza potravin

Akademické stáže v zahraničí

 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium (2004, 2008, 2009)
 • Universite des sciences at technologies de Lille, France (2009, 2010, 2011)
 • University of Huelva, Spain (2009)

Spolupráce s průmyslem

Iontosorb, Anežky České 657, Ústí nad Labem 40007

Ocenění vědeckou komunitou

člen České společnosti chemické (ČSCH), člen Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (SSJMM).

 • 2. místo Cena Merck - o nejlepší práci v oboru analytické chemie (2003)
 • Cena rektora VUT v Brně (2006)
 • 3. místo Soutěž mladých spektroskopiků SSJMM (2006)