Ing.

Monika Manychová

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7427
manychova.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Monika Manychová, Ph.D.

Projekty

  • 2020

    CK01000108, Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých nostních nosníků, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.12.2022
    Detail

  • 2006

    GP103/06/P401, Diagnostika stropních konstrukcí z desek Hurdis metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
    Detail