Detail projektu

Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých nostních nosníků

Období řešení: 01.04.2020 — 31.12.2022

O projektu

Předpjatá lana mostních nosníků budou diagnostikována z hlediska korozního napadení. Podstatou návrhu je dosažení lepší korelace hodnotících paramterů se stavem struktury lan kombinací nedestruktivních metod. Konkrétně se jedná o metody: georadar, IČ termografii, ultrazvuk, nové aplikace metody magnetické paměti kovových materiálů a nelineární ultrazvukové spektroskopie.

Popis anglicky
Diagnostics of prestressed strands with view of corrosion attack. Project benefit is superior correlation of appraising parameters with strand conditions. Applied methods: GPR, IR thermography, metal magnetic memory, nonlinear zltrasonic spectroscopy, acoustic emission.

Klíčová slova
Mostní nosník; předpjaté lano; zrychlená koroze; georadar; IČ termografie; magnetická paměť kovových materiálů; nelineární ultrazvuková spektoskopie; akustická emise

Klíčová slova anglicky
Bridge girder; prestressed strand; accelerated corrosion; GPR; IRT; MMM; NUS; AE

Označení

CK01000108

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Manychová Monika, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- spolupříjemce (01.04.2020 - 31.12.2022)
České vysoké učení technické v Praze
- spolupříjemce (01.04.2020 - 31.12.2022)
PREDITEST s.r.o.
- spolupříjemce (01.04.2020 - 31.12.2022)
Centrum dopravního výzkumu
- příjemce (01.04.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

- plně financující (2020-03-16 - 2022-12-31)
Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

- plně financující (2020-03-16 - 2022-12-31)

Odkaz