prof. Ing.

Miroslav Raudenský

CSc.

FSI, LPTP – vedoucí ústavu

+420 54114 3274
raudensky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 9:00 - 12:00, C3/45 (Technická 2, Brno 61669)