prof. Ing.

Miroslav Raudenský

CSc.

FSI, LPTP – vedoucí ústavu

+420 54114 3274
raudensky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HORÁK, A.; VAVREČKA, L.: P04/LPTP/12/07; Experimentální zařízení pro řízené chlazení kovových vzorků. LPTaP. (funkční vzorek)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.: OT02/LPTP/0908; Zvýšení účinnosti chlazení pracovních válců na studené válcovně Midwest , U.Steel Košice. U.S.Steel Košice, s.r.o.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.: FV05/LPTP/11/2011; Zařízení pro zjišťování chladicích intenzit roztoků obsahujících nanočástice. LPTP. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTARHA, P.; RAUDENSKÝ, M.: FV05/09/2013; Zařízení ke kontrole extrudovaného vlákna. LPTP/ D5/0428. (funkční vzorek)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; ASTROUSKI, I.: P01/09/2013; Prototyp tepelného výměníku. LPTP/ D5/0428. (prototyp)
  Detail

 • HRAZDIL, V.; RAUDENSKÝ, M.; BULEJKO, P.: FV02/03/2013; Navíjecí zařízení dutých vláken. LPTP/ D5/428. (funkční vzorek)
  Detail

 • HRAZDIL, V.; RAUDENSKÝ, M.: FV03/LPTP/2013; Sušárna na dutá vlákna. LPTP/ D5/0428. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B.; JEŽÍK, K.; RAUDENSKÝ, M.: P02/LPTP/07/2016; Tkaná teplosměnná plocha. Zkušební laboratoře partnerů projektu - LPTP, TUL. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B.; JEŽÍK, K.; RAUDENSKÝ, M.: P03/LPTP/06/2017; Funkční vzorek netkané textilie vyrobený pro účely přenosu tepla. Zkušební laboratoře partnerů projektu - LPTP, TUL. (funkční vzorek)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; ASTROUSKI, I.: P04/LPTP/12/2017; Prototyp teplosměnných ploch pro testování firmou HTS. Zkušební laboratoře partnerů projektu - LPTP a HTS. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T.; VESELÝ, T.: 2019-PHFHE-RG015; Prototyp kondenzačního výměníku na bázi dutých vláken pro testy do teploty 120 °C. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; BROŽOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; VESELÝ, T.: Teplosměnný svazek; Prototyp výměníku s chaotickým uspořádáním vláken. LPTP. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; KŮDELOVÁ, T.; VESELÝ, T.: Polymerní tepelný výměník; Prototyp výměníku se strukturou uspořádaných oddělených vláken. LPTP. (prototyp)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.